Simavi publiceert nieuw Impact Report: dit hebben we bereikt in 2022

Artikel: 30.05.23, Amsterdam, Karin Bojorge-Alvarez

Benieuwd naar wat Simavi in 2022 allemaal heeft bereikt, samen met onze partners, supporters en donoren? Je leest het in ons gloednieuwe jaarverslag.  

Wereldwijd worden vrouwen en meisjes disproportioneel geraakt door het gebrek aan toegang tot veilig drinkwater en toiletten. Simavi werkt daarom met partners in 10 landen in Afrika en Azië aan projecten die lokale oplossingen van vrouwen en meisjes ondersteunen zodat zij toegang krijgen tot water, een toilet en een gelijke behandeling. 

‘Het afgelopen jaar hebben we bij Simavi met eigen ogen kunnen zien hoe klimaatverandering de watercrisis verergert’, aldus Simavi-directeur Dieneke van der Wijk. ‘Ik ben er trots op dat Simavi in 2022 meer strategisch en meer uitgesproken is geworden als het gaat om onze boodschap richting politiek en publiek, samen maken we het verschil.’ In het Impact Report van dit jaar komt dit duidelijk naar voren.

Daadwerkelijke impact op vrouwen en meisjes

Elk jaar bundelen we de verhalen uit de landen waar we werken en de belangrijkste cijfers in een Impact Report. Daarbij dagen we onszelf uit om de daadwerkelijke impact van ons werk op vrouwen en meisjes te rapporteren. We werken daarbij vanuit onze Theory of Change, waarin we beschrijven hoe ons werk en onze strategieën bijdragen aan ons uiteindelijke doel.

Interviews, fotoreportages en infographics

Ons jaarverslag bevat daarom niet alleen de belangrijkste feiten en cijfers achter de projecten van Simavi, maar ook interviews, fotoreportages, infographics en achtergrondartikelen. 

Lees bijvoorbeeld hoe Simavi in 2022 vrouwelijk leiderschap ondersteunde in Oeganda, werkte aan het opzetten van het Water Justice Fund met partners in Nepal, Bangladesh en Kenia, actievoerde in Nederland met de Water Wake-Up Call, een stripboek ontwikkelde voor Tanzaniaanse scholen over geweld tegen vrouwen, en creatieve projecten organiseerde met 842 meisjesclubs in Bangladesh.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer