Community leiders uit Kenia en Bangladesh zetten zich in tegen de gevolgen van de klimaatcrisis

Verhaal: Vrouwelijke gemeenschapsleiders, Bangladesh & Kenia

De gevolgen van klimaatverandering zijn goed voelbaar in Kenia en Bangladesh. Droogte en overstromingen als gevolg van klimaatverandering beïnvloeden de toegang tot basisbehoeften, zoals water en toiletten. Klimaatverandering heeft onevenredig grote gevolgen voor herstellende gebieden en gemarginaliseerde groepen. 2,3 miljard mensen leven in landen met waterschaarste, waar de klimaatcrisis de toegang tot veilig water voortdurend bedreigt.

Van links naar rechts: Hosne Ara & Jahanara Begum uit Bangladesh, Felister Tima & Seretan Makoi uit Kenia

Wateroverlast in Bangladesh 

Het Satkhira-district in Bangladesh staat ongeveer zeven maanden per jaar onder water als gevolg van overstromingen en cyclonen. De klimaatcrisis heeft de wijk ongeschikt gemaakt voor gezinnen om te wonen. Bewoners hebben al meer dan 10 jaar last van wateroverlast, zonder vooruitzicht op een oplossing voor het probleem. 

Als gevolg van de wateroverlast kunnen mensen hun huis niet verlaten, kunnen kinderen niet naar school, moeten vrouwen en meisjes – die vaak verantwoordelijk zijn voor het halen van water - langere afstanden afleggen om toegang te krijgen tot veilig water en zijn toiletten beschadigd.

Hosne Ara Gemeenschapsleider
'Slangen dringen onze huizen binnen door wateroverlast. We krijgen huidziektes. Verkoudheden, hoest en koorts. Tien tot twaalf jaar geleden hadden we dit probleem niet. Dit probleem is te wijten aan klimaatverandering.'

Waar sommige gebieden worstelen met wateroverlast, bedreigt extreme droogte de toegang tot water 

In de Kijiado County in Kenia hebben de effecten van klimaatverandering geleid tot minder regen en onvoorspelbare regenval. Mensen in de provincie vertrouwden vroeger op rivieren voor toegang tot water, maar door de extreme droogte als gevolg van de klimaatcrisis zijn de rivieren opgedroogd.

Vrouwen zijn het meest kwetsbaar voor de klimaatcrisis, én ze spelen ook een belangrijke rol in oplossingen 

Klimaatverandering treft de armsten ter wereld onevenredig, en hen met de minste middelen om zich aan te passen. Maar vooral vrouwen en meisjes worden onnodig getroffen door klimaatverandering. Wereldwijd besteden vrouwen en meisjes naar schatting 200 miljoen uur - dagelijks - aan het halen van water. In die tijd kunnen zij niet naar school of naar werk en zijn ze kwetsbaar voor geweld door mannen. En die tijd wordt alleen maar langer als gevolg van de klimaatcrisis.

Samen met onze lokale partner Neighbours Initiative Alliance (NIA) introduceerden we de ‘herdersgemeenschap’ in de Kijiado County in Kenia om door middel van nieuwe technologie water te verzamelen en de gevolgen van de klimaatcrisis te bestrijden. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een zanddam, die dient als barrière rond de rivieren en zo water vasthoudt. Hierdoor raakt de grond doordrongen van water en kan dat vervolgens met de handpomp worden opgehaald.

Felister Tima Community lid
'Wij als vrouwen spelen een belangrijke rol in oplossingen voor klimaatverandering omdat de mannen in deze regio veel zand afgraven, terwijl wij als vrouwen proberen de rivier te beschermen en proberen te voorkomen dat de mannen dit zand weghalen.'

Covid-19 maakt mensen nog kwetsbaarder voor wateroverlast

In het Satkhira-district in Bangladesh roepen we samen met onze lokale partner Uttaran wereldleiders op om samen te werken om de klimaatcrisis op te lossen. Het is een trieste realiteit dat, hoewel 's werelds meest kwetsbare landen het minst hebben bijgedragen aan de klimaatverandering, zij het meeste risico lopen door de negatieve effecten ervan. Ook zijn ze het minst uitgerust om zich eraan aan te passen. Bovendien heeft de Covid-19-crisis ertoe geleid dat mensen hun baan zijn kwijtgeraakt, waardoor ze nog kwetsbaarder zijn voor wateroverlast, huidziekten, ongedierte en meer.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer