Watercrisis in Bangladesh: jongeren bouwen aan veerkracht

Verhaal: Tanwee Das, Bangladesh

Jongeren in Bangladesh nemen het heft in eigen handen in de strijd tegen klimaatverandering. De klimaatcrisis leidt tot meer watertekorten. Bangladesh is extra kwetsbaar.

Geschreven door Tanwee Das, jeugdactivist, Volunteer for Bangladesh. Geschreven in samenwerking met het team van Simavi WAI WASH SDG Bangladesh Subprogramme

Klimaatverandering als gevolg van de opwarming van de aarde is een van de belangrijkste problemen waarmee de huidige, jonge generatie wordt geconfronteerd. Volgens verschillende onderzoeken zou de gemiddelde temperatuur wereldwijd met 1,4-5,8 graden Celsius kunnen stijgen en zal in 2035 meer dan 75% van de gletsjers in de Himalaya zich hebben teruggetrokken en zijn gesmolten. 

Bangladesh ondervindt de gevolgen van de klimaatverandering door de geleidelijke stijging van de zeespiegel en de temperatuur. Deze veroorzaken frequente natuurrampen, veranderingen in klimaatpatronen en extreme weersomstandigheden, zoals hevige overstromingen of vloedgolven, droogtes en stormen. De situatie verslechtert voortdurend.

Volgens het World Water Development Report 2020 van de VN was tussen 2001 en 2018 wereldwijd bijna 74% van de natuurrampen watergerelateerd. Door het binnendringen van zout water en schade aan de waterinfrastructuur als gevolg van dit extreme weer, kunnen de belangrijkste drinkwaterbronnen van gemeenschappen verontreinigd raken. 

Afgezien van het feit dat dit een actueel probleem is, krijgt de groeiende wereldbevolking het in de toekomst nog moeilijker door ontoereikende bronnen voor drink-, was- en landbouwwater. Daarom nemen jongeren het heft nu in eigen handen.

Tanwee Das jeugdactivist van Volunteer for Bangladesh

Een alarmerende situatie voor jongeren

Deze situatie is bijzonder zorgwekkend voor de kustgebieden van Bangladesh, waaronder Bagerhat, Khulna en Satkhira. Mensen in het zuidwesten hebben veel last van de watercrisis, aangezien cyclonen en overstromingen in deze regio sterk zijn toegenomen. Een te hoog zoutgehalte is een van de grootste problemen waaronder het kustgebied van Bangladesh de laatste jaren gebukt gaat.

De crisis is enorm alarmerend voor de jeugd, omdat dit hun waterzekerheid in de toekomst in gevaar brengt. De watervoorraden van de kuststrook, waaronder waterputten, meren en rivierwater, zijn niet meer veilig. Dit plaatst hen in een kwetsbaardere positie. Ongeveer 80% van de aandoeningen in herstellende gebieden wordt toegeschreven aan onveilig drinkwater en door water overgedragen ziekten. 

Het zoutgehalte van het water veroorzaakt ook een toename van het zoutgehalte in de bodem, waardoor de landbouwproductiviteit verder daalt en er indirect voedselschaarste ontstaat. Omdat ze geen andere keuze voor water hebben, zorgt de overmatige consumptie van natrium ervoor dat hun gezondheid langzaam verslechtert. Dit probleem beperkt ook de bestaansmogelijkheden van jongeren en dwingt hen te migreren naar een andere plek.

Jongeren uit het kustgebied zetten zich in voor verandering

Tegenwoordig zijn jongeren actief betrokken bij de problematiek en proberen ze deze op een duurzame manier te mitigeren (de gevolgen van klimaatverandering te verzachten). Aangezien de jongeren uit dit kustgebied over beperkte middelen beschikken, kunnen ze helaas zelf geen initiatief nemen om het probleem te verhelpen. Ze zijn afhankelijk van verschillende overheidsbedrijven en ngo’s.

De jongeren uit de kuststrook werken samen met verschillende ngo's en overheidsorganisaties en leren over de problemen en mogelijke oplossingen. Ze proberen het bewustzijn te vergroten door middel van verschillende campagnes. De campagnes gaan over de oorzaken van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering en over de negatieve gevolgen daarvan voor de bevolking. 

Terwijl ze samenwerken met verschillende ngo's, organiseren ze bewustmakingsprogramma's en workshops over het gebruik van nieuwe watertechnologieën in gemeenschappen, scholen en instellingen.

Bewustzijn, onderhoud en een blik in de toekomst

Het Ministerie van Lokaal Bestuur heeft gezamenlijke initiatieven genomen met verschillende internationale organisaties onder de naam LoGIC-project (Local Government Initiative on Climate Change). En de WASH-initiatieven (Water, Sanitatie en Hygiëne) van World Vision Bangladesh helpen de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren door nieuwe watertechnologieën te ontwikkelen, zoals het gebruik van zandfilters in meren en regenwateropvangsystemen. 

Volgens het rapport van de Department of Public Health Engineering kosten deze minimaal 30.000 Bengalese taka voor zandfilters en 11.000 Bengalese taka voor regenwateropvangtanks. Sommige organisaties doen donaties om die filters en tanks te bouwen.

De jonge generatie probeert bewustzijn te creëren om ervoor te zorgen dat mensen deze veilige waterbronnen gebruiken. Naast bewustmaking richten zij zich ook op de herstructurering van onbruikbare filters en het onderhoud daarvan.

Hoewel jongeren nu actief zijn, moeten zij zich, om de huidige watercrisis tot een minimum te beperken en water te besparen voor de toekomst, meer concentreren op een duurzaam beheer van bestaande hulpbronnen en op relatief goedkope waterzuiveringstechnologieën. 

Een biologisch zandfilter kan een gemakkelijke en betaalbare oplossing zijn voor de kustgebieden. De jongeren uit het kustgebied kunnen nadenken over de toepassing van dergelijke eenvoudige technologieën die het verdere risico van een watercrisis zullen verminderen.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer