Nieuwe strategie van Simavi gedreven door klimaatverandering

Artikel: 23.03.22, Amsterdam, Karin Bojorge-Alvarez

Een nieuwe strategie: dat is wat de snel veranderende wereld – het is ‘code rood’ voor onze planeet, waarschuwde het IPCC onlangs – ook van Simavi vraagt.

De afgelopen maanden hebben we daarom een nieuw strategisch plan ontwikkeld. Aangezien vrouwen en meisje de grootste lasten dragen van de effecten van klimaatverandering, zal Simavi zich volledig op hen richten.

Overwin barrières voor vrouwen en meisjes

Klimaatverandering is van grote invloed op de beschikbaarheid, kwaliteit en kwantiteit van water voor de basisbehoeften van de mens. Dit vormt een bedreiging voor het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen voor mogelijk miljarden mensen. De missie van Simavi is het bestrijden van ongelijkheid en het opruimen van barrières voor vrouwen en meisjes om hun recht op water en sanitaire voorzieningen op te eisen.

Focus op water en sanitatie, gendergelijkheid en klimaat

Kort samengevat richt het nieuwe strategische plan van Simavi zich op water en sanitatie met een sterke nadruk op sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid. Vrouwen en meisjes zijn leidend en hebben een sleutelrol als het gaat om verandering. Samen met partners maken we ons hard voor het realiseren van het recht op water en sanitatie en voor meer investeringen in klimaatadaptatie. Wij geloven in lokaal gestuurde oplossingen en we vinden dat de zeggenschap moet liggen bij degenen wier leven wordt beïnvloed. Shifting the Power is een rode draad door elk programma en de hele organisatie.

Lokaal geleide organisaties in het centrum van verandering

We doen dit door lokaal geleide organisaties in het centrum van verandering te plaatsen en overheden verantwoordelijk te houden voor hun verplichtingen op het gebied van mensenrechten met betrekking tot water en sanitaire voorzieningen. Shifting the Power moet leiden tot gedeeld mondiaal leiderschap en Simavi wil er zorg voor dragen dat financiering, programma's en belangenbehartiging lokaal worden gedreven en geleid.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer