Terug- en vooruitkijken: Simavi in 2020

Artikel: 02.01.21, Wereldwijd, Sabine Brusse

Een nieuw jaar, of iets anders nieuws, krijgt nog meer waarde als je begint met terugblikken. Voor iedereen was 2020 een onvergetelijk jaar. De pandemie heeft alles wat we kennen beïnvloed.

Ons werk, nota bene rondom wereldwijde gezondheid, had te kampen met praktische belemmeringen, waardoor het soms onmogelijk was om door te gaan. Belangrijk om te weten: vrouwen en meisjes over de hele wereld worden het meest getroffen door COVID-19, waardoor ons werk urgenter dan ooit is.

Tijd om terug te kijken en te reflecteren op het bijzondere jaar 2020.

COVID-19 en de lancering van WASH First

We kunnen met trots melden dat we onze programma’s hebben kunnen aanpassen om mee te strijden tegen het virus en om lokale overheden te kunnen ondersteunen bij hun preventieve maatregelen. Daarnaast heeft het WASH SDG consortium onder leiding van Simavi het WASH First programma gelanceerd, mogelijk gemaakt door de steun van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van het programma is om hygiëne en de toegang tot water en sanitaire voorzieningen te verbeteren, aangezien dit een belangrijke onderdeel is van het verslaan van het virus.

Kinderen wassen hun handen bij een opgezet handenwaspunt in Nairobi, Kenia

Een bijzonder jubileum

In 2020 bestond Simavi 95 jaar. Waar we in 1925 begonnen als een klassieke ontwikkelingshulporganisatie voor de toenmalige kolonie Nederlands Indië, richten wij ons nu op vrouwen en meisjes in Azië en Afrika en werken we aan hun toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, evenals hun seksuele en reproductieve rechten. Wij geloven dat gezonde vrouwen essentieel zijn voor sterke samenlevingen.

HER Film Festival: de grote première van dit jaar

Bijna iedereen weet inmiddels dat het niet gemakkelijk is om je verjaardag te vieren tijdens de beperkingen van de pandemie. Ook ons feestje ging niet door, maar we zijn erg trots op de oplossing die we hebben bedacht: een digitaal, COVID-19-proof, relevant en waardevol cadeau voor het Nederlandse publiek – HER Film Festival. De mooie samenwerking met Cinetree was een van de onverwachte hoogtepunten van 2020, waarbij we de verhalen van vrouwen wereldwijd met tienduizenden mensen deelden, en zij hun hart openden voor het belang van gelijkheid, gezondheid, rechten en ons werk.

Hoogtepunten van HER Film Festival

Leren van projecten

2020 betekende het einde van enkele van onze projecten, waardoor we de kans kregen om de resultaten te evalueren, te leren en te delen. De More Than Brides Alliance toonde bijvoorbeeld de indrukwekkende verhalen van de meisjes met wie we samenwerken via de campagne Are You Listening?

Of de video’s van Watershed die de persoonlijke verhalen weergeeft, en de problematiek uitlegt die de samenleving ervaart en samen aan werkt.

Het Ritu-programma publiceerde een rapport met resultaten, waaronder een selectie van gegevens uit de gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) die de positieve impact van het programma op de menstruele gezondheid van meisjes aantoont. RITU voerde de eerste RCT uit in Azië, wat dit waardevol bewijs voor toekomstige programma’s maakt.

Het recht op water en sanitaire voorzieningen

10 jaar geleden erkende de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties expliciet het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen en erkende dat schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen essentieel zijn voor de verwezenlijking van alle mensenrechten. Een belangrijke ontwikkeling op zich en voor ons werk, aangezien deze rechten onlosmakelijk verbonden zijn met een gezond leven: onze missie. Daarom werkten we samen met de speciale rapporteur voor de mensenrechten voor veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen tijdens het 10-jarige feestjaar.

Innovatief werken: radiocampagne in Oeganda

Om betrokkenheid van grote groepen mensen te verzekeren, werd een interactieve radiocampagne (genaamd Wottazela) gelanceerd en uitgevoerd door Simavi en partners in Oeganda. Via de radio konden luisteraars per sms antwoorden op enquêtevragen over water, sanitatie en hygiëne.

De antwoorden werden gebruikt als ‘de stem van de mensen’, om druk uit te oefenen op de lokale Oegandese regering en anderen die verantwoordelijk zijn voor water en sanitaire voorzieningen. Zo konden deze worden verbeterd. Vanwege het succes is het uitgebreid naar Kenia en is de vijfde campagne net afgelopen.

Onze impact hebben we laten zien

We besloten om in 2020 een andere koers te volgen voor het jaarlijkse ‘moetje’: het jaarverslag. We wilden het werk dat we doen niet alleen in cijfers laten zien, maar ons meer richten op de daadwerkelijke impact van ons werk op het leven van vrouwen en meisjes. Daarom doen wij ons werk uiteindelijk! Ons allereerste Impact Report was het resultaat en we zijn erg trots op de prachtige verhalen en beelden die ons werk vertegenwoordigen.

Vooruit kijken

Los van alle hoogtepunten is 2020 natuurlijk voor iedereen een moeilijk jaar geweest, en wij zijn geen uitzondering. Simavi had als organisatie te maken met tegenslagen, financieel en praktisch. Verandering komt echter nooit zonder problemen. Wij geloven in vooruitgang. We zullen er alles aan doen om ons werk voor vrouwen, meisjes en vrouwen voort te zetten. Met een op 95 jaar ervaring gebaseerd optimisme, kijken wij dan ook de uitdagingen van 2021!


Namens het hele team van Simavi een gelukkig en gezond nieuw jaar!

Dapheen oeganda wash sdg
Dapheen Oeganda

Werk samen met ons aan een basis voor meisjes en vrouwen.

Doneer