WASH SDG project: een tussentijdse evaluatie

Artikel: 07.03.22, Amsterdam, Saskia Geling

Uit de evaluatie bleek dat, ondanks de impact van COVID-19, er goede vooruitgang is geboekt als we kijken naar de algemene programma doelen. Zo was er een sterke toename te zien van het aantal mensen dat toegang heeft tot basishygiëne. Onder meer dankzij het duidelijke verband tussen WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne) en COVID-19 preventie.

Radhika Tharu gebruikt de handwasinstallatie die is geïnstalleerd door Simavi in Naubast Health Post, Kohalpur, Nepal

Op schema

In het algemeen ligt het consortium grotendeels op schema om de doelstellingen van het programma te behalen, zowel wat betreft het niveau van de dienstverlening als wat betreft de verschillende aspecten van duurzaamheid.

Water

  • algemene kwalitatieve targets: 450.000 mensen
  • verbeterde toegang (tijdens tussentijdse evaluatie): 194,969 mensen (43%)

Sanitatie

  • algemene kwalitatieve targets: 2 miljoen mensen
  • verbeterde toegang (tijdens tussentijdse evaluatie): 863,231 mensen (43%)

Hygiëne

  • algemene kwalitatieve targets: 1,6 miljoen mensen
  • verbeterde toegang (tijdens tussentijdse evaluatie): 2.672.109 mensen (167%)
Mukta Begum (25 jaar) huisvrouw, gemeente Amtali in Bangladesh
‘Ik gooi de uitwerpselen van mijn kind en mijn menstruatieproducten niet meer rechtstreeks in de rivier, waardoor het water vervuild raakt. In plaats daarvan maak ik nu gebruik van het verbeterde toilet, gooi ik het huisvuil in de vuilnisbak van de gemeente en houd ik me meer dan vroeger bezig met handhygiëne en hygiëne tijdens mijn menstruatie.’

Gedragsverandering

Het programma heeft goede vooruitgang geboekt met de uitvoering van strategieën die inzetten op gedragsverandering. Dit heeft geleid tot een verhoogde vraag naar WASH-voorzieningen en verbeterde WASH-praktijken. Bovendien hebben meer huishoudens geïnvesteerd in WASH-voorzieningen of bijgedragen aan gebruikersvergoedingen voor WASH-diensten.

Mukta Begum maakt nu gebruik van het verbeterde toilet, gooit het huisvuil in de vuilnisbak en houdt zich meer bezig met hygiëne.

Participatie van vrouwen en gemarginaliseerde groepen

De deelname van vrouwen en meisjes aan de WASH-besluitvormingsstructuren en WASH-activiteiten in de gemeenschappen is verbeterd en ontwikkelt zich naar een niveau waarop zij in toenemende mate beslissingen nemen over hun eigen leven. Daarnaast is ook de participatie van gemarginaliseerde groepen vooruitgegaan ten opzichte van de start situatie, waarbij deelnemers van sommige sub-programma's hebben aangegeven dat ze zich meer op hun gemak voelen om hun stem te laten horen en het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd. 

Kitara Coldwell Senior onderwijsambtenaar, Agago in Oeganda
‘Naast het vergroten van het aantal vrouwelijke leerkrachten, zal het onderwijsbureau ook veel aandacht besteden aan het plannen van sanitaire voorzieningen, zodat er herbruikbare menstruatieproducten beschikbaar worden gesteld voor mensen met een handicap, toiletten voor meisjes worden gecreëerd etc.’
Vrouwengroep uit Oeganda maakt herbruikbaar maandverband

Grotere beschikbaarheid van WASH-producten en -diensten voor de armste sociaaleconomische groep

Binnen de programmagebieden is er een grotere beschikbaarheid van WASH-producten en -diensten voor de grootste maar armste sociaaleconomische groep. Echter is wel te zien dat WASH-ondernemers in sommige subprogramma’s nog niet voldoende op de hoogte zijn of de capaciteit hebben om deze groep te bereiken.

Veelbelovend is echter de toename van de aanwezigheid van vrouwelijke WASH-ondernemers. Daarnaast zijn het overheidsbeleid en de wetgeving rondom ‘WASH for all’ aanzienlijk verbeterd op districts- en gemeenteniveau, waar het programma wordt uitgevoerd. De verwachting is dat tegen het einde van het programma steeds meer mensen uit de armste sociaaleconomische groep worden bereikt.

Arjun Bishwokarma Eigenaar van Bless Bio-zandfilter en Water Quality Testing Lab in Nepal
‘Ik verkoop nu bio-zandfilters en bied ook de service om waterkwaliteit te testen. Deze twee vullen elkaar echt aan. Mijn toekomstplan is om een WASH-loket op te zetten waar alle diensten en apparatuur op het gebied van water, sanitatie en hygiëne op één plek beschikbaar zullen zijn.’
Bio-zandfilter bij een school in Nepal

Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

Paula Lopera
Paula Lopera
E-mail me
Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer