Stichting ZIEN is een zusterstichting van Simavi

Stichting ZIEN

Stichting ZIEN, Stichting Blindheidsbestrijding Ontwikkelingslanden

Stichting ZIEN heeft ten doel –onafhankelijk van ras, godsdienst of politiek- de oogheelkundige ontwikkelingssamenwerking te bevorderen, in het bijzonder gericht op preventieve zorg. Voorts heeft de stichting ten doel het geven van voorlichting teneinde onder de Nederlandse bevolking belangstelling voor medische ontwikkelingssamenwerking te bevorderen.

Voor de uitvoering van ons beleid zijn wij een samenwerking aan gegaan met de stichting Simavi. Al onze beleidsplannen en de uitvoering daarvan vormen een integraal onderdeel van de activiteiten van Simavi. Met name de preventieve projecten op het gebied van oogziekten zoals Trachoma worden uitgevoerd onder auspiciën van de stichting ZIEN. Zie verder de website van Simavi www.simavi.nl

Bestuur en beloning
Het bestuur van de stichting ZIEN (Stichting ZIEN, Stichting Blindheidsbestrijding Ontwikkelingslanden) wordt gevormd door het bestuur van de stichting Simavi. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging uit hoofde van het bestuurdersschap van stichting ZIEN. Voor de samenstelling van het bestuur verwijzen wij naar onze site www.simavi.nl.

Verantwoording van activiteiten, baten, lasten en resultaten
Het verslag en verantwoording over de activiteiten van de stichting ZIEN, alsmede de financiële verantwoording van baten en lasten vormen integraal onderdeel van het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting Simavi. Voor het laatste jaarverslag klikt u hier.

Eerdere edities van jaarverslagen vindt u hier.

 

Stichting ZIEN is gevestigd aan de Naritaweg 135, 1043 BS in Amsterdam.  Telefoonnummer: 088 313 15 00.  Stichting ZIEN is geregistreerd onder RSIN nummer 8003.40.607.