Help je ons mee het mogelijk te maken om onze kennis, ervaring en internationaal netwerk in te blijven zetten?

Beperk COVID-19

Draag direct bij

Het coronavirus stopt niet bij een landsgrens

Allereerst wil ik laten weten dat mijn collega’s en ik meeleven met iedereen die getroffen is door de coronacrisis. Het zijn moeilijke tijden, waarin we ons allemaal moeten aanpassen en ons vertrouwde levensritme moeten loslaten. Wij leven met je mee en wensen jou en je familie veel sterkte.

De pandemie raakt ons allemaal en baart ons grote zorgen. Daarbij denken wij natuurlijk ook aan de gevolgen in Afrika en Azië. We zijn enorm bezorgd over de gevolgen van de COVID-19 pandemie in gebieden waar geen medische zorg beschikbaar is, waar geen ruimte is voor ‘social distancing’, waar geen schoon water is, waar juist vrouwen en de zwakkeren van de samenleving niet beschermd worden door wetten.

Voor ons is drinkwater geen luxe meer, maar wereldwijd drinkt 1 op de 5 mensen noodgedwongen vervuild water.   

 

Wat gebeurt er nu in ontwikkelingsgebieden?  

Ook in Afrika en Azië zijn regeringen enige tijd geleden al overgegaan tot beperkende maatregelen, waardoor wij ons gebruikelijke werk niet kunnen uitvoeren. Terwijl juist nu onze activiteiten, gericht op water, hygiëne en vrouwenrechten, zo belangrijk zijn.

Sinds begin maart staan wij met ons team in Nederland in dagelijks contact met onze internationale collega’s en horen we verontrustende berichten. Vooral de beperkte medische voorzieningen zijn een groot gevaar. Gelukkig zien we ook tekenen van veerkracht en creativiteit. Zo worden bijeenkomsten vervangen door oproepen via de radio en sociale media en helpen onze lokale communicatiespecialisten overheden met voorlichting en preventie.

Wat doet Simavi nu?  

Al 95 jaar werken wij aan onze missie: een gezond leven voor iedereen. Door al die jaren zijn wij experts op het gebied van gezondheid, gedragsverandering en belangenbehartiging geworden. Daarnaast hebben we een internationaal netwerk, kennis en communicatiemiddelen tot onze beschikking. We zetten dit alles in, met grote urgentie, om bij te kunnen dragen aan het beperken van de uitbraak van COVID-19.

De coronacrisis maakt velen van ons machteloos, maar het is goed om te weten dat er een aantal zaken zijn die we, met jouw steun, wel kunnen doen. Alvast bedankt voor je steun in deze moeilijke tijd! 

Warme groet,

Ariette Brouwer

Ariette Brouwer, Managing Director Simavi

Steun ons in het beperken van de gevolgen van COVID-19

Foto's van Golden Line programma

 

Wat we kunnen doen met jouw steun:

  1. Onze lokale collega’s ondersteunen bij het inzetten van moderne communicatiekanalen zoals radioprogramma’s, telefonische hulplijnen of sms-diensten om mensen te bereiken en voor te lichten over COVID-19, hygiëne en dringende gezondheidskwesties.
  2. Het aanschaffen en distribueren van hygiënekits, inclusief zeep om de handen te wassen of desinfecterende handgel daar waar geen water beschikbaar is.
  3. Het aanschaffen en distribueren van benodigdheden voor een thuisbevalling, zoals handschoenen en ontsmettingsmiddelen. Door de Ebola-crisis weten we dat vrouwen amper nog toegang hebben tot zorg rondom de geboorte, leidend tot hoge moeder- en kindsterfte, zelfs hoger dan de sterfte door het virus zelf. Dit is onacceptabel en zorgt voor ontwrichting van gezinnen en samenlevingen op langere termijn.

Daarnaast zorgen we voor minimale verstoring van toegang tot anticonceptie. Bovendien kunnen wij via onze netwerken bijdragen aan het aandringen bij lokale overheden voor het verstrekken van basisbehoeften, bijvoorbeeld op het gebied van water en sanitatie.

Wat kun jij nu doen? 

Wij rekenen op jouw begrip voor onze missie ‘een gezond leven voor iedereen’ en de noodzaak van langdurige hulp voor Afrika en Azië. Duidelijker dan ooit is dat we op internationaal niveau blijven moeten werken aan gezondheid voor iedereen. Zoals we allemaal weten stopt het virus niet bij de grens van een land of continent. Het is en blijft essentieel om op globaal niveau te zorgen voor remming van verdere verspreiding.

Wij staan klaar als organisatie om onze kenniservaring en internationaal netwerk in te zetten, help je ons mee dit mogelijk te maken?   

Elke financiële bijdrage aan ons werk helpt. Al voor €10 zorg je voor een hygiënekit waarmee families zichzelf kunnen beschermen en voor €30 help je moeder en kind bij een veilige bevalling, waarbij ze een veel grotere kans hebben om het te overleven. Elke donatie draagt bij - klein of groot - aan het beschermen van mensen tegen het virus dat de hele wereld in haar macht heeft.

Doneer gemakkelijk via Tikkie:

Kies uw donatie

10

Al voor €10 euro zorg je voor een hygiënekit waarmee families zichzelf kunnen beschermen

Steun ons in het terugdringen van COVID-19 in gebieden waar de gezondheidszorg niet aanwezig is.

Wil je meer informatie over de huidige stand van zaken of uw steun toezeggen door middel van een donatie?

Neem contact op met Fernando van der Brug

fernando.vanderbrug@simavi.nl
+31 (0)88 313 15 30(direct)