WASH SDG

Project: Bangladesh, Ethiopië, Indonesië, Nepal, Tanzania, Oeganda en Zambia, 2017 — 2022

Het duurzaam verbeteren van hygiënegedrag, en van de toegang tot en het gebruik van veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Esther uit Oeganda

Over het WASH SDG project

WASH SDG staat voor Water, Sanitation & Hygiene (WASH) Sustainable Development Goals (SDG). Het WASH SDG-programma heeft als doel om voor eind 2022 de toegang tot en het gebruik van veilig drinkwater duurzaam te verbeteren voor ten minste 450,000 mensen, sanitaire voorzieningen te verbeteren voor ten minste 2 miljoen mensen en het hygiënegedrag van 1,6 miljoen mensen te verbeteren.

Een verbeterde WASH-situatie voor iedereen

Het programma komt tegemoet aan de toezegging van de Nederlandse regering om bij te dragen aan duurzaam ontwikkelingsdoel SDG 6: het bereiken van een verbeterde WASH-situatie voor iedereen in 2030. Wij zijn er trots op dat wij de leiding hebben over dit belangrijke programma.

Het WASH SDG project streeft naar een verbeterde WASH-situatie voor iedereen. Want:

Feit:

Meer dan 2 miljard mensen hebben geen toegang tot veilig water en leven 4,5 miljard mensen zonder veilige sanitaire voorzieningen

1 op de 4 mensen heeft nog steeds geen sanitaire basisvoorzieningen zoals toiletten of latrines

Daarvan ontlasten er nog steeds 892 miljoen mensen in de open lucht, bijvoorbeeld in goten, achter struikgewas of in open watermassa's

Doelstellingen van WASH SDG

Het WAH SDG-programma heeft drie hoofddoelstellingen:

  1. een grotere vraag naar betere WASH-voorzieningen en -praktijken door betere maatregelen rondom of omtrent gedragsverandering;
  2. een betere kwaliteit van de WASH dienstverlening die leidt tot een grotere beschikbaarheid en betaalbaarheid van WASH-producten en -diensten, wat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige toegang tot WASH;
  3. een versterkt WASH-bestuur en institutioneel kader in de sector, waardoor regeringen efficiënte en effectieve levering van inclusieve en duurzame WASH-diensten mogelijk maken, hetgeen bijdraagt tot duurzame en rechtvaardige toegang tot WASH

Binnen deze doelstellingen richten wij ons specifiek op gendergelijkheid en sociale inclusie, evenals op kwetsbaarheid en weerbaarheid van het klimaat.

Schooldirecteur Mukasa Flourish van Ajali-Anyena basisschool in Oeganda vertelt: 'na een training over financiën (cost recovery plan CRP), waren we in staat om geld te werven om onze latrine te legen. Daarnaast konden we ook leidingwater op de school aansluiten.'

Aanpak van het project

Het consortium definieerde een aantal aanvullende benaderingen voor het programma om te proberen duurzame en veerkrachtige WASH-interventies te leveren. Ze zijn gebaseerd op het inzicht dat toegang tot en gebruik van veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en daarmee samenhangend hygiënegedrag multidimensioneel van aard zijn.

Meer informatie over het programma vindt je op de WASH Alliance website.

Consortium budget: €59,000,000, Simavi budget: €26,172,000, Duur: 5 jaar, Locaties: Bangladesh, Ethiopië, Indonesië, Nepal, Tanzania, Oeganda en Zambia, Rol van Simavi: Consortium lead

Partners

Het consortium bestaat uit drie partners die hun krachten bundelen om het project uit te voeren: WASH Alliance International (WAI), SNV, Plan International Nederland. Daarnaast werken we samen met tal van lokale uitvoerende partners:

Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

Dapheen oeganda wash sdg
Dapheen Oeganda

Werk samen met ons aan een basis voor meisjes en vrouwen.

Doneer