WASH, Learn & Share

Project: Oeganda, 2023 — 2026

Meer dan de helft van alle scholen in Oeganda hebben geen adequate toilet- en watervoorzieningen. Met name voor meisjes betekent dit dat ze regelmatig school missen. Met het WASH, Learn & Share project werken we aan een betere gezondheid, beter onderwijs en meer welzijn voor iedereen.

Muhindo Mercy is haar handen aan het wassen bij de nieuwe toiletten op Kinyampanika basisschool.

Doel van het WASH, Learn & Share project

Met het WASH, Learn & Share project werken we aan duurzame toegang tot schoon water, goede sanitaire voorzieningen en hygiëneonderwijs in 18 scholen en 36 omliggende dorpen in Oeganda. 

Door innovatieve oplossingen te implementeren, de betrokkenheid van de gemeenschap te stimuleren en lokale ondernemers te versterken, streven we naar het behalen van de SDG's met betrekking tot schoon water en sanitaire voorzieningen (SDG 6) en gendergelijkheid (SDG 5). 

We richten ons op het creëren van blijvende impact door de onderliggende oorzaken van waterschaarste en slechte sanitaire voorzieningen aan te pakken en zo bij te dragen aan een betere gezondheid, beter onderwijs en meer welzijn voor iedereen.

Feit:

Meer dan 50% van de scholen in Oeganda hebben geen adequate toiletvoorzieningen

Slechte sanitaire voorzieningen zorgen voor hoger verzuim en slechtere gezondheid van meisjes

Duizenden meisjes in Oeganda missen school door gebrek aan water dichtbij huis

WASH & Learn: Johan's verhaal

Aanpak van het project

Met scholen als uitgangspunt legt het WASH, Learn & Share project cruciale verbanden met lokale ondernemers, overheden en gemeenschappen. Door de hele gemeenschap te betrekken, stellen we lokale belanghebbenden in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor WASH-projecten en bevorderen we een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid. Door samen te werken met ondernemers garanderen we de duurzaamheid van interventies na afloop van het project, waarbij bedrijven blijvende ondersteuning en onderhoud bieden. 

Tegelijkertijd vergemakkelijken partnerschappen met overheden de beleidsbeïnvloeding en de toewijzing van middelen, waardoor WASH-prioriteiten in bredere ontwikkelingsagenda's worden opgenomen. Door verbindingen tussen scholen, ondernemers, overheden en gemeenschappen te stimuleren, leggen we de basis voor holistische, door de gemeenschap gestuurde innovatieve oplossingen die de uitdagingen op het gebied van water, sanitatie en hygiëne effectief aanpakken.

Consortium budget: €800,000, Simavi budget: €210,000, Duur: 3 jaar, Locatie: Kabarole en Bunyangabu Districts, Oeganda

Partners

We werken verschillende Oegandese partners, die allemaal hun eigen deskundigheid en kennis inbrengen. 

Supporter van het programma

WASH, Learn & Share en Wandelen voor Water

Wandelen voor Water zet zich in voor waterprojecten wereldwijd, waaronder het WASH, Learn & Share project. Wandelen voor Water is een leuk, leerzaam en actief lesprogramma voor groep 3 tot en met 8, waarbij leerlingen in de klas en thuis aan de slag gaan met het thema water. Van drinkwater in Nederland tot correct handen wassen en van klimaatverandering tot zelf leren besparen: alles komt voorbij. Het lesprogramma eindigt met een sponsorloop, waarbij leerlingen geld inzamelen voor water voor kinderen wereldwijd.

Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

Sandra van Soelen
Sandra van Soelen

Ja, ik doneer voor haar recht op water

En geef haar een betere toekomst
Van elke euro die we ontvangen, gaat 85% naar ons werk voor meisjes en vrouwen.