Sarwacha

Project: Nepal, 2023 — 2026

Simavi en Dopper werken samen met lokale partners ENPHO en Biruwa aan een duurzame watervoorziening voor Changunarayan.

Een deel van de Changunarayan gemeente in Bhaktapur District, Nepal

Gezinnen in de snelgroeiende gemeente Changunarayan in Nepal hebben geen toegang tot veilig drinkwater. Als gevolg van slecht beheer en slecht onderhoud zijn veel waterleidingen vervuild met fecale bacteriën. Dit levert een ernstig gevaar op voor de gezondheid. Het alternatief - flessenwater - is voor veel families te duur. Dit treft met name vrouwen, kinderen en mensen van de achtergestelde Tamang-bevolking.

Feit:

Slechts 25% van de watervoorziening functioneert volledig

Bijna 40% van de watervoorziening heeft grote reparaties nodig

71% van alle waterbronnen is besmet met e-coli bacteriën

Impact van het project

Sarwacha betekent ‘het hoogste’ in het Nepalees. Want dat is het doel van ons programma: het hoogst mogelijke bereiken als het gaat om waterveilige gemeenten.

Ons doel is om ervoor te zorgen dat alle inwoners van de gemeente Changunarayan (57.536) gelijke en duurzame toegang hebben tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dit leidt tot een betere gezondheid, hygiëne en welzijn, met name onder gemarginaliseerde en sociaal uitgesloten groepen. Dit programma brengt lokale overheden, de particuliere sector en de gemeenschap samen om te werken aan systeemverandering.

Aanpak

Een waterleidingnetwerk alleen is niet genoeg. Om de waterkwaliteit te garanderen, moeten de watervoorzieningen efficiënt worden beheerd en onderhouden. Dit vraagt om een holistische aanpak, met betrokkenheid van alle belanghebbenden: lokale overheden, de particuliere sector en de gemeenschappen zelf.

We zorgen ervoor dat de inwoners van Changunarayan, met name vrouwen en achtergestelde groepen, meedoen aan besluitvorming over water en sanitaire voorzieningen. De particuliere sector wordt betrokken als een waardevolle partner die financieringsmechanismen, technische expertise en ondersteuning bij de ontwikkeling van infrastructuur biedt.

Het project omvat trainingen, het testen van de waterkwaliteit, beleidsontwikkeling, bewustwordingscampagnes en capaciteitsopbouw. We richten ons op het verbeteren van het beheer van de watervoorziening, het implementeren van waterveiligheidsplannen en het bevorderen van de betrokkenheid van de particuliere sector.

Samen met Dopper en onze lokale partnerorganisaties ontwikkelen we een blauwdruk die als voorbeeld kan dienen voor vele andere gemeenten in Nepal. Het programma wil laten zien dat een holistische aanpak leidt tot een sterk en duurzaam systeem.

Een publieke watertap in de regio die hoognodig aan renovatie toe is.

Belangrijkste doelen

  • Zorgen voor veilige watervoorziening voor 9.000 mensen in de gemeente Changunarayan door ten minste 1 waterveilige gemeenschap per wijk aan te wijzen.
  • 60 vrouwen in staat stellen actief deel te nemen aan besluitvormingsprocessen met betrekking tot het beheer van de watervoorziening.
  • Implementatie van 20 waterveiligheidsplannen om de kwaliteit en veiligheid van de watervoorziening te verbeteren.
  • Een uitgebreide promotiecampagne voor drinkwaterveiligheid en hygiëne voor 36.000 mensen.
  • Toegang tot veilig drinkwater voor 2.250 leerlingen en 90 leraren op scholen.
  • Toegang tot veilig water in de zorg verbeteren voor 16.371 patiënten en 21 gezondheidszorgmedewerkers.
  • Het opzetten van een minilab voor het testen van de waterkwaliteit.
  • Door verbeterde watervoorzieningssystemen en activiteiten ter bevordering van hygiëne voordeel voor de gehele bevolking van 57.536 mensen.

Budget: 405.830 euro, Duur van het project: 3 jaar (2023-2026), Locaties: Changunarayan Gemeente - Nepal

Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

Paula Lopera
Paula Lopera
E-mail me
Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer