Sarwacha project: Simavi en Dopper zetten zich opnieuw samen in voor veilig drinkwater in Nepal

Artikel: 15.08.23, Nederland, Karin Bojorge-Alvarez

Dopper en Simavi starten een nieuw project voor schoon drinkwater in Nepal. Op 10 augustus was de officiële kick-off van het 3-jarige Sarwacha -project op het kantoor van Dopper in Haarlem. 

De teams van Simavi en Dopper aanwezig voor de ondertekening. Op de foto zie je Fernando van der Brug (Director Private Fundraising Simavi ), Maryanne Mutch ( Programme Manager Simavi), Chrissie van Heijningen (Impact Manager Dopper), Virginia Yanquilevich (CEO Dopper), Dieneke van der Wijk (managing director Simavi), Heidi Beasley (Impact Manager a.i. Dopper)

Samen het hoogste bereiken

Simavi-directeur Dieneke van der Wijk: ‘Sarwacha betekent ‘het hoogste’ in het Nepalees. Want dat is het doel van ons programma: het hoogst mogelijke bereiken als het gaat om waterveilige gemeenten.

Door samen te werken met overheden, bedrijven en de mensen zelf kunnen we échte verandering bereiken. Samen verzetten we bergen. We zijn daarom ontzettend blij dat Dopper er opnieuw voor heeft gekozen om samen met Simavi te werken aan het recht op veilig water in Nepal.

Dopper heeft al vanaf de eerste herbruikbare waterfles die werd verkocht, de waterprojecten van Simavi in Nepal gesteund. Door het aanleggen van waterpunten, hebben tienduizenden Nepalezen nu betere toegang tot schoon drinkwater. Eerst in het zuidelijk gelegen Ruphendi en daarna in de districten Gorkha en Baglung. Het nieuwe project richt zich op de snelgroeiende gemeente Changunarayan, waar een groot gebrek is aan veilig drinkwater.

Gelijke en duurzame toegang tot drinkwater voor inwoners van Changunarayan 

Een groot deel van de lokale watervoorzieningen voldoet niet aan de nationale kwaliteitsnormen voor drinkwater. Hoge besmettingsrisico's, zoals met de E. coli-bacterie, leiden tot onveilige waterconsumptie. Omdat de watervoorziening vaak onderbroken en ontoereikend is, zijn veel gezinnen - vooral gemarginaliseerde leden van de gemeenschap, voornamelijk vrouwen, kinderen en gehandicapten - gedwongen om besmet water te drinken.

Het doel van het Sarwacha-project is om ervoor te zorgen dat de bijna 60.000 inwoners van de gemeente Changunarayan gelijke en duurzame toegang hebben tot veilig drinkwater. Wat bijzonder is aan het project is dat het lokale overheden, de particuliere sector en de gemeenschap samenbrengt om te werken aan duurzame systeemverandering. En dat mensen die het meest worden getroffen door slechte waterkwaliteit, zoals vrouwen en achtergestelde groepen, meedoen aan besluitvorming over water en sanitaire voorzieningen.

Dopper en Simavi zetten in op systeemverandering

Chrissie van Heijningen, Impact Manager van Dopper: ‘Dopper heeft als missie om een einde te maken aan verpakt water, door iedereen uit de kraan te laten drinken. Maar hoe kunnen we dat van mensen vragen als ze geen toegang hebben tot schoon drinkwater uit de kraan? Nepal ligt aan de voet van de Himalaya, één van de grootste zoetwaterreservoirs ter wereld. De potentie is er enorm. Toch heeft 81% van de mensen daar geen toegang tot schoon drinkwater uit de kraan. Dit moeten we veranderen. Bij Dopper geloven we dat we met dit nieuwe project samen met Simavi een stap vooruitzetten naar meer, grotere en langdurige impact door in te zetten op systeemverandering.’

Fernando van der Brug, teammanager particuliere fondswerving bij Simavi: ‘Dopper heeft de missie om een wereld te creëren waarin we de hoeveelheid plastic afval van water verminderen, waar iedereen over de hele wereld toegang heeft tot veilig drinkwater, uit de kraan. Wij werken daarom al jaren met volle overtuiging samen aan het verbeteren van watervoorzieningen. Diep in de gemeenschappen die dat het hardst nodig hebben.’

Wil je met jouw bedrijf ook samen met ons impact maken? Neem contact op met Fernando van der Brug over een op maat bedrijvenprogramma of om aan te sluiten bij de Water Business Circle.

Neem contact op

Fernando van der Brug
Fernando van der Brug
E-mail me
Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer