Omgaan met de watercrisis in Bangladesh, het verhaal van Mahmuda

Verhaal: Mahmuda, Bangladesh

Omgaan met de watercrisis is omgaan met klimaatverandering in Bangladesh. Vrouwen en meisjes worden onevenredig zwaar getroffen. Lees het verhaal van Mahmuda Begum.

Geschreven door Ashish Kumar Das (Officer MEL), Praktische Actie, Bangladesh en Samir Kumar Paul, MEL en communicatie-assistent, Simavi

Water halen is voornamelijk de verantwoordelijkheid van vrouwen in Bangladeshi huishoudens. Mahmuda Begum was vroeger twee tot drie uur per dag bezig met het verzamelen van water.

De 27-jarige Mahmuda Begum woont in Kolony para, Koloroa Municipality, Satkhira. Er wonen ongeveer 50 tot 60 gezinnen in deze buurt en de meeste van hen leven in armoede en kunnen zich niet veroorloven om gefilterd water te kopen. Mahmuda is een van hen. Zij en haar familie ervoeren drie jaar geleden een acuut drink- en huishoudwatertekort. Dit als gevolg van extreem zout water.

Vrouwen kunnen nu water vlakbij hun huis tappen

Effect van klimaatverandering op het zoutgehalte en de verontreiniging van het grondwater

Rivierstroming, vloedgolven, regenval, grondwateronttrekking, zeespiegelstijging en andere klimaatvariabelen beïnvloeden het zoutgehalte van het oppervlakte- en grondwater in Bangladesh.

Het té zoute water is het resultaat van twee onderling samenhangende processen. Ten eerste daalt het waterpeil als gevolg van intensieve grondwateronttrekking, door het oppompen van grondwater. Ten tweede, wanneer het zeeniveau stijgt, stroomt water van boven naar beneden waardoor het grondwater verzilt.

Het tempo van de zeespiegelstijging in Bangladesh in de afgelopen 22 jaar is groter dan het wereldgemiddelde over de afgelopen 100 jaar. Tegen 2050 zal grofweg 17% van Bangladesh onder water komen te staan door de stijging van de zeespiegel, waardoor 20 miljoen mensen ontheemd zullen raken. De stijgende zeespiegel is een belangrijke factor voor het hoge zoutgehalte in het grondwater in de kustdistricten van Bangladesh.

Doordat het water zout en vervuild was ging Mahmuda vijverwater drinken en gebruiken in huis. Waardoor haar kinderen vatbaarder werden voor besmettelijke ziekten, zoals cholera, dysenterie, diarree en tyfus.

Volgens de klimaatdeskundige, Dr. Saleemul Huq
Omgaan met de watercrisis is omgaan met klimaatverandering in Bangladesh

Vrouwen en meisjes worden onevenredig zwaar getroffen door de watercrisis

Aangezien water halen in Bangladeshi huishoudens hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid is van vrouwen, moest Mahmuda anderhalf uur lopen om dat vijverwater te halen. Zij moest daarvoor een snelweg oversteken met snel rijdend verkeer. Ook blijven de wegen tijdens het regenseizoen drassig, wat het lastig maakt om te lopen. De kuilen, de rioolaansluiting en de meren lopen onder water en kunnen ongelukken veroorzaken. Ook Mahmuda heeft al eens een ongeluk gehad waardoor haar familie veel geld kwijt was aan de behandeling.

Mahmuda had geen andere keuze dan twee tot drie uur per dag te lopen om water te halen, hierdoor kon zij minder tijd besteden aan werk op het land en met het vee. Met groot effect op haar maandelijks inkomen.

De rol van het WASH SDG WAI-subprogramma bij de aanpak van het probleem

Omdat er veel vrouwen zoals Mahmuda waren die hun kostbare tijd moesten besteden aan het verzamelen van water en daarbij met gevaarlijke situaties werden geconfronteerd, moest de situatie veranderen. Als onderdeel van het WASH SDG WAI-subprogramma werd de kwestie aan de orde gesteld en opgevolgd in verschillende vergaderingen zoals het Multi Stakeholders Coordination Committee (MSCC), het comité voor water en sanitaire voorzieningen (WATSAN).

Bij het proces waren vele belanghebbenden op gemeenschaps- en gemeentelijk niveau betrokken, wat er uiteindelijk toe leidde dat het gemeentebestuur van Kolaroa een standplaats voor stromend water installeerde in Mahmuda’s omgeving. Sindsdien kan ze veilig drinkwater halen in de buurt van haar woning.

Deze investering heeft Mahmuda, haar familie en de gemeenschap in het algemeen geholpen om een betere gezondheid en welzijn te bereiken. Ook kan ze de tijd die zij besteedde aan het halen van water nu gebruiken voor veeteelt en landbouw.

Desondanks zijn er nog steeds veel vrouwen zoals Mahmuda die getroffen worden door de watercrisis. Met de Water Wake-Up Call willen Simavi en haar partners het bewustzijn vergroten dat de klimaatcrisis een watercrisis is en willen we overheden aansporen om snel actie te ondernemen.

Over het WASH SDG-subprogramma

Het WASH SDG-programma wordt uitgevoerd door het WASH SDG Consortium dat bestaat uit SNV, WASH Alliance International, en Plan International wordt ondersteund door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Om duurzame verandering te bewerkstelligen, werkt het programma samen met lokale partners)

(Het WAI WASH SDG-programma (WASH SDG Programme - WASH Alliance International (wash-alliance.org)) is een zesjarig project met het doel de toegang tot en het gebruik van veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne in zeven Afrikaanse en Aziatische landen te verbeteren. Specifieke aandacht wordt gegeven aan gender en sociale inclusie, klimaatrisico's en weerbaarheid binnen het programma.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer