Periodieke schenking

Wanneer u Simavi langdurig en structureel wilt steunen, dan kan een periodieke schenking interessant zijn voor u én voor ons. U schenkt ieder jaar een vast bedrag aan Simavi en kan deze schenking vastleggen in een notariële akte of u kunt zonder tussenkomst van een notaris een zogeheten ‘onderhandse schenkingsovereenkomst’ doen. In beide gevallen geldt een periode van minimaal 5 jaar. Uw giften zijn in dat geval volledig aftrekbaar. Afhankelijk van het belastingtarief dat op uw situatie van toepassing is, betaalt de fiscus een flink deel mee. Uw schenking aan Simavi wordt dus meer waard, zonder dat u er netto iets van merkt.

Onderhandse schenkingsovereenkomst

Bij de onderhandse schenkingsovereenkomst voldoet het om een onderhandse akte op te stellen. Deze akte zal niet via een notaris afgesloten worden maar alleen tussen u en Simavi. U kunt hiervoor het officiële formulier van de belastingdienst gebruiken en opsturen naar Simavi (Naritaweg 135, 1034 BS, Amsterdam t.a.v. Angélique van Oversteeg). De onderhandse akte wordt door Simavi verder ingevuld en naar u teruggestuurd.

Met uw akte steunt u Simavi voor ten minste 5 jaar en zorgt ervoor dat wij ons in kunnen zetten voor een gezondere toekomst voor iedereen.

Een voorbeeld

Stel, u valt in belastingtarief 42%. U schenkt jaarlijks €100,- aan Simavi en laat dit voor de komende 5 jaar vastleggen. Hierdoor stijgt uw totale jaarlijkse donatie naar €172,-

De notaris kan een schenkingsakte opmaken. Hiervoor hoeft u alleen een volmacht in te vullen en deze met een kopie van een legitimatiebewijs naar ons toe te sturen. De kosten voor het opmaken van de akte bedragen ca. €77,-. U kunt ervoor kiezen de kosten voor Simavi’s rekening te laten komen.

Wilt u meer weten over periodiek schenken? Angélique van Oversteeg bespreekt graag de mogelijkheden met u. Angelique.vanoversteeg@simavi.nl of bel 088 313 15 32.

Bekijk hier de vaak gestelde vragen.

Start de conversatie

Deel dit artikel