Onze historie

Simavi is opgericht in 1925 door twee artsen, dr. Joh. Van der Spek en dr. H. Bervoets. Het doel van de organisatie was om hervormde zendingsartsen in het toenmalige Nederlands Indië te voorzien van medicijnen en instrumenten. Scheepsladingen met materialen gingen de oceanen over. Zelfs wasmachines ontbraken niet om de Nederlandse zendingsarts zo veel mogelijk te steunen in het goede werk.

Al snel werd de hulp uitgebreid naar gereformeerde en doopsgezinde artsen en bewoog het werkterrein zich over de grenzen van Nederlands Indië heen. En deze uitbreiding zette zich door. Nog ver voor de Tweede Wereldoorlog ging de hulp van Simavi niet meer alleen naar bepaalde groepen hulpverleners, maar kon in principe iedereen een aanvraag indienen voor steun van Simavi.

Ruim 95 jaar ervaring

Ook de manier waarop hulp werd geboden veranderde. In de beginjaren ging het om de verscheping van middelen voor Westerse artsen. In de loop der jaren verschoof de steun naar gezondheid gerelateerde projecten, zoals de aanleg van water- en sanitaire voorzieningen. Zowel de Nederlandse artsen en verpleegkundigen als de scheepscontainers verdwenen uit beeld. Zo heeft het werk van Simavi zich ontwikkeld tot wat we nu doen: het geven van steun aan lokale initiatieven, die ook door de lokale bevolking zelf worden uitgevoerd.

Een gezonde toekomst

Anno 2020 werkt Simavi samen met lokale organisaties aan de verbetering van de gezondheid van mensen in tien landen op twee continenten: Bangladesh, Nepal, India, Indonesië, Ethiopië, Ghana, Malawi, Kenia, Tanzania en Oeganda. Simavi bouwt aan een gezond leven voor iedereen. Want alleen als je gezond bent kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin zorgen en zo de armoedespiraal doorbreken.

Daarom investeren wij in de basisomstandigheden voor een gezond bestaan en zorgen wij ervoor dat kwetsbare mensen – vooral meisjes en vrouwen – in arme en minder welvarende landen een gezond leven kunnen leiden.

Wij ondersteunen hen om:

  • hun dagelijkse hygiëne te verbeteren en gebruik te maken van duurzame voorzieningen voor veilig drinkwater en goede sanitatie.
  • weloverwogen beslissingen te nemen over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Zo kunnen zij hun eigen keuzes maken, uit vrije wil, zonder discriminatie of geweld. Zo bouwt Simavi aan een gezond leven voor iedereen.