COP28 kan niet eindigen zonder financiën voor klimaataanpassing

Artikel: 11.12.23, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Een Global Goal on Adaptation zonder financiële inhoud zal dit doel louter symbolisch maken. De landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering hebben recht op duidelijke financiële toezeggingen.

Vanochtend vond er een stil protest plaats in het gebouw waarin de COP28 plaatsvindt.

Klimaatministers van over de hele wereld hebben een laatste kans om te voorkomen dat de COP28 een mislukking wordt. Ze moeten ervoor zorgen dat het kader voor de Global Goal on Adaptation kwetsbare landen gaat helpen om weerbaarder te worden tegen klimaatverandering.

De Global Goal on Adaptation is niet hetzelfde als het Loss and Damage Fund, dat bedoeld is voor hoge-inkomenslanden om lage-inkomenslanden te compenseren voor de verliezen en schade die klimaatverandering heeft toegebracht.

Daadwerkelijke oplossingen voor de meest kwetsbaren

Een onmisbaar onderdeel van een succesvolle routekaart om de GGA te behalen is het financiële gedeelte. Hoewel de huidige onderhandelingstekst een oproep bevat aan hoge-inkomenslanden om de adaptatiefinanciering aan lage-inkomenslanden te hebben verdubbeld in 2025, ontbreekt een duidelijke routekaart en dus duidelijke toezeggingen om dit doel te bereiken.

Lobby- en advocacy-officer Esin Erdoğan van Simavi zegt hierover: "Zonder een duidelijke financiële routekaart zou de GGA louter symbolisch zijn. Hoewel we tevreden zijn met delen van de huidige onderhandelingstekst, bijvoorbeeld de inclusie van lokaal geleide klimaatadaptatie en de bescherming van ecosystemen, kan COP28 niet eindigen zonder een GGA-raamwerk dat financiën en daadwerkelijke oplossingen biedt aan de meest kwetsbare landen."

"Deze landen hebben het minst bijgedragen aan de oorzaken van klimaatverandering, maar worden het zwaarst getroffen. Bovendien beschikken ze niet over voldoende middelen om het hoofd te bieden aan door het klimaat veroorzaakte ernstige rampen. Zij hebben recht op duidelijke financiële toezeggingen."

Broos vertrouwen beschadigd zonder financiële inhoud

Een toereikend GGA zou ook het momenteel steeds groter wordende financieringstekort voor klimaataanpassing dichten. Deze kloof wordt volgens het Adaptation Gap Report 2023 geschat op 194-366 miljard dollar per jaar. Ondanks deze kloof is de financieringsstroom voor aanpassing naar de meest klimaat-kwetsbare landen in 2021 met 15 procent gedaald.

"Een GGA zonder financiële inhoud zal het vertrouwen verder ondermijnen tussen landen, een vertrouwen dat zich net begonnen te herstellen na het akkoord over de Loss and Damage Fund. Wat nog belangrijker is, is dat dit de zoveelste door mensen veroorzaakte rampen kan veroorzaken", besluit Erdoğan.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer