Goed nieuws over klimaatschadefonds, maar er is meer nodig voor klimaatrechtvaardigheid

Artikel: 01.12.23, Dubai, Esin Erdoğan

Goed nieuws tijdens de openingsessie van COP28. Het Loss and Damage Fund, waarover vorig jaar in de laatste uren van COP27 overeenstemming werd bereikt, is nu officieel aangenomen.

Verschillende landen en de Europese Unie deden financiële toezeggingen aan het klimaatschadefonds en er zullen er nog meer volgen. Het fonds is speciaal bedoeld voor landen die de gevolgen van de klimaatcrisis al jaren voelen en nu geconfronteerd worden met gevolgen die niet te vermijden zijn, zoals ernstige droogte en overstromingen. Een van de grootste gevolgen is dat veilig en schoon drinkwater een schaars goed wordt. De klimaatcrisis heeft nu al een verwoestend effect op het leven en de bestaansmiddelen van de 2 miljard mensen wereldwijd die geen veilig drinkwater hebben.

Wereldleiders na de officiële groepsfoto. Foto: COP28 / Anthony Fleyhan

Het fonds is speciaal bedoeld voor landen die de gevolgen van de klimaatcrisis al jaren voelen en nu geconfronteerd worden met gevolgen die niet te vermijden zijn, zoals ernstige droogte en overstromingen. Een van de grootste gevolgen is dat veilig en schoon drinkwater een schaars goed wordt. De klimaatcrisis heeft nu al een verwoestend effect op het leven en de bestaansmiddelen van de 2 miljard mensen wereldwijd die geen veilig drinkwater hebben.

Nog vragen over klimaatschadefonds

De formele goedkeuring is een mijlpaal, maar er zijn nog de nodige vragen en zorgen. Er moet overeenstemming komen over wat telt als verlies en schade, wie de ontvangers kunnen zijn en welke landen zullen betalen (en hoeveel). Ook zijn de financiële toezeggingen die tot nu toe zijn gedaan net genoeg om het fonds op te richten, maar lang niet genoeg om lage-inkomenslanden duurzaam te compenseren voor hun verlies en schade als gevolg van klimaatverandering.

Specifiek budget voor toegang tot water

Het fonds moet een breed scala aan activiteiten ondersteunen, waaronder onmiddellijke hulp na klimaatrampen, maar ook herstel- en wederopbouwinspanningen op de langere termijn en respons op traag opkomende gebeurtenissen. Er moet een betrouwbare jaarlijkse beoordeling komen van de financieringsbehoeften en de beschikbare financiering. Er moet erkenning en een specifiek budget komen om toegang tot veilig water te garanderen voor iedereen die te maken heeft met wateronzekerheid als gevolg van klimaatverandering.

Zeggenschap en toegang voor gemeenschappen

Om een inclusief fonds te ontwikkelen dat werkt voor degenen die het nodig hebben, is het essentieel dat het maatschappelijk middenveld en de getroffen bevolkingsgroepen op een zinvolle manier worden betrokken bij het operationeel maken van het fonds. Bovendien moet het fonds directe toegang bieden aan gemeenschappen, waaronder door vrouwen geleide organisaties, vrouwenrechtenorganisaties, inheemse volken en andere gemarginaliseerde groepen.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer