Innovatieve app: scoren met drinkwater, toiletten en hygiëne in Nepal

Verhaal: Karmath Subedi van Simavi in Nepal

Voor gemeenschappen in Nepal blijkt een innovatieve app een motivatie om hun water en sanitatie-situatie te verbeteren. Simavi's Karmath Subedi legt uit.

Gemeenschappen in Bangladesh controleren of hygiënepraktijken worden nageleefd

Wat gebeurt er als 87 gemeenschappen in Nepal, bestaande uit 1.746 huishoudens, tijdens regelmatige bijeenkomsten zelf hun water- en sanitatievoorzieningen en -gebruiken beoordelen? En als je die uitkomsten ter plekke invoert in een app zodat er een eindscore uitrolt?

Een heleboel, blijkt uit een eerste evaluatie van Karmath Subedi, de monitoring-, evaluatie- en leerfunctionaris die voor Simavi in Nepal werkt. Niet alleen zorgt het samen op grote vellen actief invullen van de situatie per huishouden voor bewustwording en betrokkenheid, ook wakkert het een gezonde vorm van competitie aan, vertelt Karmath.

Karmath Subedi

Speciale app om de voortgang te volgen

Karmath heeft de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan het halen van de doelen binnen het WASH SDG project van Simavi in Nepal. Het viel hem op dat er op projectniveau en nationaal niveau veel data worden verzameld om de voortgang te meten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de indicatoren uit de zogenoemde JMP-ladder van de Verenigde Naties. Deze zijn ontworpen om de drinkwater-, sanitatie- en hygiëneniveaus in landen wereldwijd te monitoren en met elkaar te vergelijken. Maar op lokaal niveau werd hier tot voor kort nauwelijks mee gewerkt.

In 2022 zag Karmath tijdens een studiereis naar Bangladesh hoe gemeenschappen daar zelf controleerden of de hygiënepraktijken werden nageleefd. Hierdoor geïnspireerd, bracht hij deze aanpak terug naar Nepal en ontwierp hij een speciale app om de voortgang van huishoudens op de JMP-ladder te volgen.

De scorekaart in de praktijk

Zelf waterkwaliteitstests uitvoeren

Nog datzelfde jaar voerde Simavi samen met partnerorganisatie Sahakarmi Samaj de eerste pilot uit met de zelfevaluatie tool. Doordat alle antwoorden via de app meteen werden ingevoerd, kreeg elk huishouden een eindscore op een schaal van 4, samen met hun JMP-ladderstatus. Voor 47 huishoudens een reden om het initiatief te nemen om waterkwaliteitstests uit te voeren omdat dit een vereiste was voor het behalen van de status ‘veilig beheerd drinkwater’.

Huishoudens gingen in de loop van het jaar niet alleen beter scoren in de beoordeling, maar werden zich ook bewust van de kwaliteit van hun drinkwater en kregen de kans om aan de slag te gaan met manieren om de waterkwaliteit te verbeteren. Bij de tweede ronde, 6 maanden later, bleek het percentage huishoudens dat veilig drinkwater gebruikt, gestegen van 13% naar 31%. Daarnaast daalde het percentage huishoudens dat water uit niet-verbeterde bronnen of oppervlaktewater gebruikte van 3% naar 0% en steeg het percentage huishoudens dat veilig beheerde sanitaire voorzieningen gebruikte van 63% naar 84%. Het doen van de behoefte in de open lucht daalde van 2% naar 0,16%.

Dit is nog maar het begin. In de toekomst willen Simavi en partnerorganisatie Sahakarmi Samaj samenwerken met de lokale overheid om deze gegevens op te nemen in hun database voor het monitoren van activiteiten. Ook kunnen er nog meer gemeenschapsleden getraind gaan worden in het gebruik van deze app. Er valt nog volop te leren en uit te bouwen.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer