Klimaatfinanciering: tijd om serieus te worden over geld

Artikel: 05.12.23, Dubai

Er is een cijfer voor de behoefte aan klimaatfinanciering voor de energietransitie, klimaatadaptatie en noodhulp bij klimaatrampen. De VN-expertgroep klimaatfinanciering schat dat lage-inkomenslanden jaarlijks 2,4 biljoen dollar aan investeringen nodig zullen hebben om hun emissies te beperken en zich aan te passen aan klimaatverandering.

"Het realiseren en opschalen van financiering is onontbeerlijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Het collectieve falen van de ontwikkelde landen om hun toezeggingen op het gebied van klimaatfinanciering na te komen, heeft de ongelijkheid verergerd, met een verwoestende impact op gemeenschappen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering", zegt lobby and advocacy-officer Esin Erdoğan van Simavi.

Demonstranten bij de COP28. Foto: COP28 / Mahmoud Khaled

Niet op zoek naar liefdadigheid

"De klimaatfinanciering die is toegezegd op deze COP28 is gewoon niet genoeg", zei de Pakistaanse activist Zaigham Abbas tegen Reuters. Zijn land werd vorig jaar verwoest door grootschalige overstromingen. "We zijn hier niet op zoek naar liefdadigheid. De omvang van de catastrofe waar we naar kijken, is ongekend."

Tijdens een persconferentie drong Mia Mottley, de president van Barbados en een prominente stem in de wereldwijde discussie over klimaatfinanciering, erop aan om verder te gaan dan vrijwillige toezeggingen en smeekbeden aan liefdadigheidsinstellingen en particuliere investeerders en in plaats daarvan belastingen te overwegen als een manier om klimaatfinanciering te stimuleren.

Belastingen voor klimaatfinanciering

Een wereldwijde belasting van 0,1% op financiële diensten zou volgens haar bijvoorbeeld 420 miljard dollar kunnen opleveren, terwijl een belasting van 5% op de wereldwijde olie- en gaswinsten in 2022 ongeveer 200 miljard dollar zou hebben opgeleverd. Andere afgevaardigden, waaronder de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres, hebben opgeroepen om een einde te maken aan de subsidies voor fossiele brandstoffen, die een recordbedrag van 7 biljoen dollar per jaar hebben bereikt.

Esin Erdoğan: "De EU en haar lidstaten kunnen een begin maken met belastingen op fossiele brandstoffen, luchtvaart- en maritieme belastingen en heffingen, en EU-belastingen op financiële transacties en vermogensbelastingen, waarvan een deel van de inkomsten wordt bestemd voor nieuwe en aanvullende klimaatfinanciering. Bovendien zou een geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen financiering mogelijk maken voor duurzame ontwikkeling, waaronder klimaatfinanciering."

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer