Simavi overhandigt ruim 16.000 handtekeningen aan politiek: ‘Laat vrouwen niet de dupe worden van watercrisis’

Artikel: 28.03.23, Nederland, Karin Bojorge-Alvarez

Onder het motto ‘Dit is de druppel!’ heeft ontwikkelingsorganisatie Simavi op 28 maart 16.845 handtekeningen overhandigd aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer. Nederlands beleid mag er namelijk niet toe leiden dat vrouwen en meisjes de dupe worden van de toenemende concurrentiestrijd om drinkwater.

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Jan Klink (VVD) en Jorien Wuite (D66) nemen de petitie in ontvangst. Foto door Jeroen Poortvliet

Extra kwetsbaar voor geweld of sextortion

Vrouwen en meisjes zijn in 8 van de 10 huishoudens zonder wateraansluiting verantwoordelijk voor het halen van water. Door de klimaatcrisis nemen waterproblemen wereldwijd toe. Dat vergroot niet alleen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar zorgt er ook voor dat vrouwen extra kwetsbaar worden voor geweld of sextortion, het afdwingen van seks in ruil voor water.

Water-check op buitenlandse activiteiten

De Nederlandse overheid moet daarom waterrechtvaardigheid tot een belangrijke pijler maken van het internationale klimaatbeleid, vindt Esin Erdoğan, lobbyist bij Simavi. ‘Er komt veel nieuw beleid aan op het gebied van handel tussen Nederland en lage inkomenslanden en de politiek moet ervoor waken dat dit de watervoorziening in die landen niet in gevaar brengt. Dat kan door een water-check toe te passen op Nederlandse activiteiten in het buitenland, zodat deze op zijn minst geen negatieve impact hebben op de kwaliteit of kwantiteit van het drinkwater van kwetsbare gemeenschappen.’

Belofte Locally Led Adaptation waarmaken

Ook wil Simavi dat het geld dat de Nederlandse overheid besteedt aan klimaatfinanciering maximaal gericht wordt op de behoeftes en capaciteiten van vrouwen en meisjes in de meest kwetsbare gemeenschappen. 'Nederland heeft zich aan de Locally Led Adaptation principes gecommitteerd en moet deze belofte ook waarmaken', stelt Erdoğan.

Campaigner Sabine Brusse overhandigt de petitie namens Simavi samen met Veerle Ver Loren van Themaat en Esin Erdoğan.

Niet alleen richten op snelle winsten

Een rechtvaardige aanpak betekent bovendien dat de Nederlandse overheid in de zoektocht naar ‘beloftevolle markten’ zich niet alleen richt op het behalen van snelle winsten. ‘Wij vragen aan de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat de rechten van vrouwen en meisjes op water en sanitatie goed worden verankerd in de Internationale Klimaatstrategie van het kabinet.’

UPDATE 30 MAART

Bij het commissiedebat Internationale Klimaatstrategie, dat op 30 maart plaatsvond, nam Stieneke van der Graaf van ChristenUnie het op voor de vrouwen en meisjes die te maken hebben met sextortion door watergebrek. "De impact van klimaatverandering op drinkwater leidt in bepaalde landen tot veiligheidsproblemen, waar vooral vrouwen en meisjes de dupe van zijn. Zij lopen grote risico's om aan schoon drinkwater te komen en worden zelfs seksueel uitgebuit. Het is gewoon verschrikkelijk" 

De ChristenUnie roept op om de belangen van de aller kwetsbaarsten voorop te zetten in programma's waarin water en sanitaire voorzieningen worden opgeschaald in klimaatkwetsbare landen. En om deze meest kwetsbare mensen te betrekken en aan het stuur te laten bij de vormgeving van deze waterprogramma's. We hadden het zelf niet beter kunnen verwoorden.

Meedoen met Simavi

Wil je nu de petitie is afgelopen meedoen met Simavi? Dat kan op verschillende manieren: uiteraard door te doneren, maar jij kunt ook het verschil maken door je in te zetten als vrijwilliger, partner, spreekbuis, of door je aan te melden voor een van onze acties.

Samen met duizenden mensen in Nederland en wereldwijd, partners, overheden, bedrijven en de meisjes en vrouwen zelf werken we aan een gezonde toekomst.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer