Terugkijkend op een Bloody Important jaar

Artikel: 24.05.22, Amsterdam

Een blog van Brechje Oonk, Public Affairs Officer bij Simavi voor wereldmenstruatiedag (28 mei).

#WeAreCommited is het thema voor wereldmenstruatiedag dit jaar. Ofwel we zijn toegewijd / we zetten ons in. En bij Simavi nemen we dit thema ter harte! Elke dag menstrueren 800 miljoen mensen en helaas hebben 500 miljoen van hen niet de middelen om hun menstruatie te managen. Ze worden geconfronteerd met taboes, hebben niet voldoende geld voor producten of hebben geen toegang tot de juiste faciliteiten.

Als we terugkijken hebben we veel impact gemaakt. Op 28 mei 2021 lanceerden we onze Bloody Important Message. Met een petitie en onze Tamponnerie betrokken we duizenden mensen. We verzamelden meer dan 14.000 handtekening om ervoor te zorgen dat menstruele gezondheid en menstruatie-armoede wereldwijd op de politieke agenda werden gezet.

Kamerleden Jan Klink, Alexander Hammelburg, Tom van der Lee, Marieke Koekkoek en Chris Stoffer nemen de handtekeningen in ontvangst namens de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De – aan parlementsleden overhandigde - handtekeningen inspireerden Chris Stoffer en Marieke Koekkoek tot het indienden van een motie die in december door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Met de motie wordt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking niet alleen gevraagd om menstruele gezondheid op de agenda te zetten. Maar ook om te rapporteren over de ondernomen activiteiten.

Zoals Chris Stoffer, parlementslid en 'adoptieouder' voor SDG6 het zegt: ‘Water en hygiëne zijn van levensbelang. Zonder drinkwater overleeft een mens nog geen dag. En waar schone hulp- en verzorgingsmiddelen missen, krijgen ziektes een kans. Juist vrouwen en meisjes in een arme omgeving zijn hier kwetsbaar voor. Ook omdat er aan menstruatie nogal eens stigma’s hangen. De regering doet er goed aan deze kwetsbaarheid te erkennen, om deze juist om te buigen in een kracht. Dat vraagt wel een heel gerichte overheidsinzet. Hopelijk draagt onze motie daar een steentje aan bij.’

Het antwoord van de minister op de motie is in maart gepubliceerd en bevestigt de Nederlandse inzet voor menstruele gezondheid.

Hoe nu verder?

#WeAreCommited: we blijven ons inzetten. In dit geval om menstruele gezondheid op de politieke agenda te houden. Samen met onze partners staan we in nauw contact met de beleidsmakers en politici die werken aan de motie. Want niemand die menstrueert zou moeten worden gestigmatiseerd of in hun dagelijks leven worden gehinderd. 

We willen de taboes doorbreken en een einde maken aan het stigma dat rondom menstruatie hangt. We willen bewustwording over de uitdagingen die er zijn om toegang te krijgen tot menstruele producten, scholing over menstruatie en menstruatievriendelijke faciliteiten (als water en toiletten).

Dit alles draagt bij aan ons overkoepelende doel: een wereld waarin in 2030 niemand wordt beperkt omdat ze menstrueren.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer