Deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij bedankt!

Artikel: 11.04.22, Amsterdam, Veerle Ver Loren van Themaat

Ook dit jaar hebben wij weer een prachtige bijdrage van € 900.000 gekregen van de Nationale Postcode Loterij voor ons werk.

3 miljoen deelnemers

Simavi is daarmee een van 175 organisaties die een bijdrage ontvangt die door ruim 3 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij bij elkaar is gespeeld. In 2021 speelden zij ruim 331,9 miljoen euro bij elkaar. 

Veilig water

Samen met onze partners en Simavicollega’s in het buitenland en in Nederland zetten we ons dagelijks in voor verbeterde toegang tot veilig en schoon drinkwater voor vrouwen en meisjes.

Enkele Simavi-medewerkers en Simavi-directeur Ariette Brouwer met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij

Vrouwen worden het hardst getroffen, maar spelen ook een sleutelrol

Klimaatverandering, toegang tot water & sanitatie en gendergelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vrouwen en meisjes zijn vaak verantwoordelijk voor het halen van water, werken op het land en veel ander onbetaald werk. Zij worden het hardst getroffen door de effecten van klimaatverandering op de toegang tot water, maar zij spelen ook een sleutelrol in het weerbaarder maken van gemeenschappen voor dezelfde gevolgen van klimaatverandering.

Investeren in vrouwen en meisjes

Simavi stimuleert meisjes en vrouwen hun recht op gelijkwaardigheid en water en sanitatie op te eisen. En we investeren in vrouwen en meisjes zodat ze in staat worden gesteld hun stem en deskundigheid te laten horen als het gaat om oplossingen voor de watercrisis.

Simavi-directeur Ariette Brouwer: 'Simavi-directeur Ariette Brouwer: ‘We zijn heel erg blij met de bijdrage van € 900.000 van de Nationale Postcode Loterij. Met de donatie kunnen wij nu nog meer vrouwen en meisjes actief betrekken bij wateroplossingen. Dit vergroot hun veiligheid en dat biedt weer kansen op zowel het genereren van inkomsten als een betere vertegenwoordiging binnen hun gemeenschap Daarom willen we alle deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij hartelijk bedanken voor hun deelname.’

Benieuwd hoe vrouwen en meisjes werken aan oplossingen tegen de watercrisis? In dit artikel lees je hoe vrouwelijke community leiders uit Kenia en Bangladesh zich inzetten tegen de gevolgen van de klimaatcrisis.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer