Waar staan we nu met Check2Gether, zorg voor Ghanese zwangeren dankzij een innovatieve rugtas

Artikel: 28.12.21, Ghana, Loan Liem

In afgelegen Ghanese dorpen hebben zwangere vrouwen vaak geen tijd, vervoer of geld om naar zwangerschapscontroles te gaan, waardoor problemen in de zwangerschap niet (op tijd) worden gesignaleerd. Check2Gether (C2G), een innovatieve rugtas die hen voorziet van essentiële prenatale zorg dichtbij huis, biedt dan uitkomst.

Check2Gether zorgt voor essentiële zorg nabij huis voor veilige zwangerschappen voor haar

Draag bij aan gezonde zwangerschappen

Gezondheidsmedewerker aan het werk met de Check2Gether kit

Check2Gether in Ghana 

Het project C2G is in Ghana enthousiast ontvangen. Het is geïntroduceerd samen met onze lokale gezondheidszorgexpert (PHS), de lokale gezondheidswerkersgroep & -departement. En ons team van Simavi onder leiding van Loan Liem. 

Check2Gether bevat testen om zwangerschapscomplicaties op te sporen. De testen zijn niet-invasief (er hoeft dus niet geprikt te worden) en een getrainde dorpsverpleegkundige kan de testen veilig afnemen. Een mobiele app zorgt voor een beoordeling van de waarden en een risicoprofiel met bijbehorend advies.

Activiteiten in Ghana

Beslisboom voor mobiele applicatie van C2G 

Er is een beslisboom opgezet voor de mobiele applicatie die verbonden is met de tests van C2G. Op deze manier wordt er een correct advies gegeven of kunnen vrouwen eventueel worden doorverwezen naar een kliniek of ziekenhuis.

Trainingen en begeleidend materiaal voor lokale gezondheidsmedewerkers

Ook ontwikkelden we filmpjes, instructies en lesmateriaal om vroedvrouwen en dorpsverpleegkundingen te trainen hoe ze de rugtas moeten gebruiken. Daarnaast hebben we nog een aparte training gegeven aan de supervisoren om het gebruik van C2G te monitoren en hoe zij zwangere vrouwen met een hoog risicoprofiel op kunnen volgen en een goede begeleiding kunnen waarborgen. In september 2021 was Loan Liem van Simavi op bezoek in het gebied waar de rugtas is geïntroduceerd om te kijken hoe de C2G in het huidige gezondheidszorgsysteem van Ghana ingepast kan worden.

Begeleider gezondheidsdepartement Buniri district
'Als we het introduceren in mijn kliniek, zal de consultatie slechts 10 minuten duren, en dus zullen de meeste mensen voor een check-up komen. Het is gemakkelijk, erg gemakkelijk en de rugzak is niet zwaar, het kan gemakkelijk vervoerd worden.'

Opvolging introduceren en uitzetten van Check2Gether

Om het succes op lange termijn te verzekeren is er ook een handleiding gemaakt om veelgemaakte fouten te voorkomen. Er worden groepsbijeenkomsten voor vrouwen georganiseerd, waarbij zwangerschapscontroles met de Check2Gether plaatsvinden, en de moeders ervaringen uitwisselen en elkaar adviezen geven.

En we blijven Check2Gether verder ontwikkelen, in een vervolgtraining vragen we lokale gezondheidsmedewerkers naar hun eerste ervaringen, resultaten en problemen die ze zijn tegengekomen. 

Akoko Eerste zwangere vrouw die gebruikt maakte van C2G in Ghana
‘Het is een goede activiteit, want ik kreeg meteen te weten dat mijn bloedwaardes laag waren en ik kreeg advies wat ik daaraan kon doen.’

Creëren van breder draagvlak

Om succesvol te blijven is het belangrijk om voldoende draagvlak te hebben voor dit project. Daarom zijn er verschillende stuurgroepen samengesteld in Ghana, om draagvlak te creëren op nationaal, regionaal en districtniveau. Deze comités hebben als doel om advies te geven en mee te denken met de uitvoering, het opschalen en de duurzaamheidsaspecten van het project Check2Gether. 

Want het is van belang dat Check2Gether kunnen blijven inzetten als Ghana. Want ook zoals Isaac, district supervisor aangeeft: 'de Check2Gether voorkomt dat vrouwen lange afstanden moeten reizen. Als hen wordt gevraagd om naar een andere kliniek te gaan dan ze gewend zijn, heeft dat ook invloed op de hoogte van hun bloeddruk.'

De Check2Gether met testen voor zwangersschapscontrole

Wat is Check2Gether

Check2gether heeft tot doel om toegang tot prenatale zorg te verbeteren, en tijdig risicofactoren te identificeren tijdens zwangerschappen in afgelegen dorpen in Ghana. Met gezonde moeders en pasgeborenen als resultaat.

C2G bevat testen om zwangerschapscomplicaties op te sporen. De testen zijn niet-invasief (er hoeft dus niet geprikt te worden) en een getrainde dorpsverpleegkundige kan de testen veilig afnemen. Een mobiele app zorgt voor een beoordeling van de waarden en een risicoprofiel met bijbehorend advies. De gegevens worden opgeslagen in een persoonlijk dossier dat gebruikt wordt voor zwangerschapsbegeleiding en eventuele doorverwijzingen.

Draag bij aan de oplossingen voor de watercrisis.

Doneer