Check2gether

Project: Ghana, 2020 — 2023

Verbetering van de gezondheid en het welzijn van moeders en baby’s in Afrika en Azië door middel van groepszorg. Groepszorg voor (zwangere) moeders en hun partners is met name voor de meest kwetsbare vrouwen en meisjes een bewezen succes.

Ghana

Over het Group Care for the first 1000 days (GC_1000) project

Elke dag sterven 810 vrouwen aan complicaties bij geboorte en zwangerschap. Belangrijke redenen zijn de slechte kwaliteit van de gezondheidsdiensten en onvoldoende gebruik van de diensten. Het programma voor groepszorg wordt uitgevoerd in het district Binduri in Ghana, waar zwangere vrouwen nauwelijks toegang hebben tot gezondheidsdiensten. 

Dit project is een implementatieonderzoeksproject, dat de verbetering van de gezondheid van (toekomstige) moeders onderzoekt door middel van innovatieve strategieën en empowerment van vrouwen.

Groepszorg is een nieuw model van zorg en heeft bewezen een positieve oplossing te zijn. In combinatie met de innovatieve Check2Gether-diagnosekit, die buiten de gezondheidscentra kan worden gebruikt, kunnen zwangere moeders essentiële zorg in de nabijheid van hun huis krijgen.

Impact op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Check2Gether, onderdeel van GC_1000-project, draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs):

  • Doel 3: Goede gezondheid en welzijn - Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden 
  • Doel 5: Gendergelijkheid - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Feit:

45% van de zwangerschappen wereldwijd zijn ongepland

Elke dag sterven gemiddeld 810 vrouwen aan voorkombare gevolgen van zwangerschap en bevalling

7000 nieuwgeborenen sterven elke dag door het gebrek van goede zorg en behandeling

Doelstellingen van het programma

Het doel is door een combinatie van Groepszorg en het gebruik van de Check2Gether-kit prenatale en postnatale gezondheidssystemen voor de eerste 1000 dagen mogelijk te maken. De strategieën en instrumenten zijn gebaseerd op de lessen die zijn geleerd in demonstratieprojecten in zeven landen. 

Simavi zal Check2gether (C2G) integreren in de prenatale zorg door vroedvrouwen in Ghana op te leiden om de mobiele C2G-diagnosekit te implementeren. Dit pakket is bedoeld om vrouwen in afgelegen plattelandsgebieden toegang te geven tot kwalitatief goede prenatale zorg (ANC). Het bevat een testkit voor een vroegtijdige diagnose van zwangerschappen met een hoog risico.

Vrouwen zullen toegang hebben tot gezondheidsdiensten en risico's eerder kunnen signaleren. Ook biedt dit project vrouwen informatie en kennis die nodig zijn voor een veilige zwangerschap en bevalling.

De Check2Gether kit is bedoeld om vrouwen in afgelegen plattelandsgebieden toegang te geven tot kwalitatief goede prenatale zorg (ANC). Het bevat een testkit voor een vroegtijdige diagnose van zwangerschappen met een hoog risico.

Aanpak van het Check2Gether-project

Het programma bereikt zwangere moeders, en vroedvrouwen die opgeleid zijn in het faciliteren van groepszorg en het gebruik van de Check2Gether-kit. De vrouwen kunnen zelf hun bloeddruk meten, terwijl de vroedvrouwen de urinemonsters controleren en met een innovatief apparaat nagaan of het hemoglobinegehalte van de moeders voldoende is. 

De metingen zullen worden ingevoerd in een tablet, waarna onmiddellijk advies volgt. Moeders kunnen reageren en handelen om risico's tot een minimum te beperken.

Totaal budget: €4,000,000, Simavi budget: €244,000, duur: 3 jaar, locatie: Ghana

Lokale partners

Presbyterian Church of Ghana Health Service (PHS) - Ghana

Supporter van het programma

Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

Paula Lopera
Paula Lopera
E-mail me
Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer