Kapilvastu Project

Project: Nepal, 2018 — 2021

Moeders en aankomende moeders ondersteunen bij hun gezondheid en hygiëne door betere gezondheidszorg te bieden en genoeg schoon water en adequate toiletten.

Over het Kapilvastu-programma

In het district Kapilvastu in Nepal steunen Simavi en de plaatselijke partners SOLID en KIDS kansarme vrouwen voor een gezonde zwangerschap, hygiëne tijdens de bevalling en na de geboorte, en om gebruik te maken van de diensten voor gezondheidszorg voor moeders.

Aangezien veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen van essentieel belang zijn om dit te bereiken, worden vrouwen ook ondersteund om gebruik te maken van duurzame en verbeterde diensten op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH).

Vrouwen in dit district in Nepal hebben te maken met ongelijke machtsverhoudingen als gevolg van een patriarchale sociale structuur en de uitbuitende aard van het sociaal-culturele systeem. Mannen nemen beslissingen voor vrouwen, niet alleen op het gebied van eigendomsrechten, maar ook wat betreft de toestemming om zich buitenshuis te begeven.

Doelstellingen van het Kapilvastu-project

Aan het einde van het project hebben de vrouwen voldoende kennis over hygiënepraktijken en veilige bevallingen, kunnen zij zelf beslissen of en wanneer zij zwanger willen worden en zullen zij zich gesteund voelen door hun familie en gemeenschap met betrekking tot gezond en hygiënisch gedrag.

De nodige middelen zullen voorhanden zijn tijdens en na de zwangerschap en bij de bevalling, en vrouwen zullen toegankelijke, betaalbare en inclusieve diensten voor moederzorg ontvangen. Kansarme vrouwen voelen zich in staat om hun behoeften en rechten te uiten, kansarme groepen worden structureel bij het project betrokken en de gemeenschap bestrijdt uitsluiting.

Impact op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Het Kapilvastu-programma draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs):

 • Doel 3: Goede gezondheid en welzijn - Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden 
 • Doel 5: Gendergelijkheid - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 • Doel 6: Schoon water en sanitair - Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen  
 • Doel 10: Ongelijkheid verminderen - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Aanpak van het programma

Door het organiseren van vrouwengroepen creëren we een informatie- en ondersteuningsstructuur voor alle vrouwen in het projectgebied:

 • Door ervoor te zorgen dat de vrouwen de juiste informatie hebben om hun beslissingen op te baseren;
 • Door systemen op te zetten om ervoor te zorgen dat zij de middelen hebben om naar het gezondheidscentrum te gaan;
 • Door vrouwen te stimuleren om met geschoolde geboortebegeleiding te bevallen en door hun kennis over de verzorging van pasgeborenen te verbeteren

Zo ondersteunen de vrouwen elkaar om de besluitvorming van vrouwen op het gebied van gezondheid en hygiëne te verbeteren, met name vóór, tijdens en na de zwangerschap. 

Sociale mobilisatoren ondersteunen de vrouwengroepen en zorgen er ook voor dat de mensen rondom de vrouwen hen steunen: zij zorgen ervoor dat de belangrijkste beïnvloeders (bijvoorbeeld mannen, schoonmoeders, andere familieleden, leeftijdgenoten) de juiste kennis, houding en vaardigheden hebben om de vrouwen te steunen bij het bijwonen van prenatale controles, bevallingen in de kliniek en postnatale controles, hen te steunen in hun gezondheids- en hygiënegedrag, hun keuzes te respecteren en zich solidair op te stellen tegenover minderheden en de meest kwetsbaren.

Om ervoor te zorgen dat de vrouwen toegang hebben tot gezondheids- en WASH-diensten van goede kwaliteit, worden plaatselijke gezondheidswerkers en vrijwilligers opgeleid in hygiënische normen en in het verlenen van kwaliteitsdiensten met betrekking tot zwangerschap en bevalling en zorg volgens de nationale normen. 

WASH-comités worden ondersteund met kennis en vaardigheden om WASH-voorzieningen in de gezondheidscentra en in de gemeenschappen duurzaam te verbeteren, en met methoden voor belangenbehartiging, zoals sociale verantwoording of het bijhouden van budgetten. Door samen te werken met de plaatselijke overheid worden zij gestimuleerd om ook hun inspanningen ter verbetering van de situatie te vergroten.

Budget: €404.000, Duur: 3 jaar, Locatie: Nepal

  Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

  Paula Lopera
  Paula Lopera
  E-mail me
  Esther Oeganda

  Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

  Doneer