Golden Line

Project: Ghana en Tanzania, 2016 — 2020

Rond de goudmijnen in Ghana & Tanzania is er vaak nog sprake van seksueel geweld tegen vrouwen. Daarom werkt Simavi in deze gebieden aan educatie en voorlichting rondom seksuele gezondheid en rechten.

Tanzania

Over het Golden Line-project

Vrouwen spelen een belangrijke rol in de ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw, maar bekleden de slechtst betaalde posities, lopen ernstige gezondheidsrisico's en staan bloot aan gendergerelateerd geweld. Zij ondervinden ook belemmeringen bij de toegang tot hulpmiddelen en hebben een beperkte beslissingsbevoegdheid. De Golden Line werd in 2016 gelanceerd om bij te dragen aan de economische en sociale empowerment van vrouwen in en rond ambachtelijke en kleinschalige goudmijnen in Ghana en Tanzania.

Feit:

Wereldwijd wordt 30% van de vrouwen geconfronteerd met huiselijk of seksueel geweld

Door COVID-19 is (seksueel) geweld tegen vrouwen toegenomen, in Kenia met maar liefst 48,6%

Doelstellingen & resultaten van het programma

De Golden Line heeft bijgedragen aan het blootleggen van hardnekkige mythen over vrouwen, en tot het versoepelen van bestaande gendernormen voor vrouwen in ambachtelijke goudmijnen. Als gevolg daarvan voeren vrouwen nu een grotere verscheidenheid van taken uit dan traditioneel aan hen was toegewezen op grond van hun geslacht. Vrouwelijke mijnwerkers in Tanzania melden bijvoorbeeld dat het verbale geweld is afgenomen, dat mannen vrouwen met meer respect behandelen en dat de sfeer in de mijnen is verbeterd.

De economische emancipatie van vrouwen en het dichten van de genderkloof in gemeenschappen en op het werk zijn essentieel voor het verwezenlijken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Impact op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Het Golden Line-programma draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs):

  • Doel 3: Goede gezondheid en welzijn - Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden 
  • Doel 5: Gendergelijkheid - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
  • Doel 8: Waardig werk en economische groei - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Aanpak van het programma

Over een periode van vijf jaar hebben wij meer dan 1.300 vrouwelijke mijnwerkers opgeleid, zodat zij verschillende functies in de mijnen kunnen bekleden. Ook hebben wij meer dan 3.500 mannen en vrouwen in 25 ambachtelijke en kleinschalige goudmijnen opgeleid om goede mijnbouwpraktijken toe te passen, die in overeenstemming zijn met de internationale normen.

Wij hebben 216 vrouwenspaargroepen opgericht om vrouwen toegang te geven tot leningen en een opleiding in zakelijke vaardigheden. In gemeenschappen rondom de mijnen hebben we aan meer dan 5.000 vrouwen informatie verstrekt over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). We hebben ook 548 vrouwen opgeleid om hun eigen kleinschalige bedrijfjes in de verkoop van gezondheidsproducten te runnen. 

We hebben met 2.000 mannen gesproken om hun bewustzijn van gendergelijkheid, gendergerelateerd geweld en de gezondheidsbehoeften van vrouwen te vergroten. Ook hebben wij met nationale en internationale marktpartijen samengewerkt om de vraag naar verantwoord goud, dat is geproduceerd met respect voor de rechten en behoeften van vrouwen, te vergroten. Ten slotte hebben we samen met vrouwen uit mijnbouwgemeenschappen en -verenigingen gepleit voor meer gendergevoelig beleid en gendernormen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Totaal budget: € 7,995,507, Simavi budget: € 3,399,306, Duur: 4 jaar, Locatie: Ghana en Tanzania, rol Simavi: Consortium lead

Partners

Het Golden Line-consortium bestaat uit drie Nederlandse, twee Ghanese en twee Tanzaniaanse partners, met complementaire expertise op gebieden als seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en een vrouwgerichte aanpak (Simavi), verantwoorde mijnbouw en het betrekken van marktpartijen (Solidaridad), kleinschalige gezondheidsbedrijven (Healthy Entrepreneurs), en empowerment, op rechten gebaseerde benaderingen en participatieve strategieën (HFFG), sociale en economische empowerment (PRS&D), seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (UMATI) en gendergelijkheid en vrouwenrechten (WPC). 

Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

Paula Lopera
Paula Lopera
E-mail me
Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer