Our Lives, Our Health, Our Futures

Project: Bangladesh, 2019 — 2023

Het promoten van seksegelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes in een conflictgebied met patriarchale sociale structuren. Dit doen we door samen te werken met scholen en gemeenschappen.

Meisjesgroep in Bangladesh

Over het Our Lives, Our Health, Our futures-project

Het vergeten conflict (1971-1997) in het geïsoleerde gebied van de Chittagong Hill Tracts (CHT) in Bangladesh heeft ernstige gevolgen voor het leven van de inheemse Jummas (11 etnolinguïstisch en religieus diverse bevolkingsgroepen). Traditionele patriarchale sociale structuren in CHT benadelen vrouwen en meisjes ernstig en beperken hun lichamelijke en seksuele autonomie.

In combinatie met het langdurige conflict verhoogt dit hun blootstelling aan seksueel geweld, waardoor het zeer relevant is in dit gebied om interventies voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes te bevorderen.

Het Our Lives, Our Health, Our Futures programma wil jonge vrouwen en adolescente meisjes uit inheemse groepen steunen bij de overgang naar het volwassen vrouw-zijn, met waardigheid en lichamelijke en seksuele autonomie, zonder geweld, dwang en/of discriminatie.

Dit programma is ontworpen om op holistische wijze de empowerment van jonge vrouwen en adolescente meisjes te ondersteunen, terwijl het zich ook richt op belangrijke poortwachters en dienstverleners om een stimulerende omgeving te bevorderen.

Feit:

62% van de huishoudens in de Chittagong Hill Tracts in Bangladesh leeft onder de absolute armoedegrens

De alfabetiseringsgraad van vrouwen in de CHT is gemiddeld 37,8%.

De vrouwen en meisjes in het programma worden benadeeld op grond van hun geslacht, leeftijd, inheemse identiteit en sociaal-economische status, en krijgen regelmatig te maken met op gender gebaseerd geweld door de voortdurende militaire aanwezigheid

Doelstellingen van het programma

Our Lives, Our Health, Our Futures werkt met twee parallelle trajecten om een meer holistische aanpak te bieden:

  • Empowerment en ondersteuning van meisjes en vrouwen
  • Versterking van belangrijke maatschappelijke organisaties in de Chittagong Hill Tracts (CHT)

We richten ons op 12.000 meisjes en jonge vrouwen (in de leeftijd van 10-25 jaar) in kleinere, in de gemeenschap gecentreerde meisjesclubs. Deze clubs worden geleid door getrainde mentoren. De meisjesclubs bieden een veilige en leuke ruimte voor de meisjes om samen te komen, een gemeenschap op te bouwen en meer te leren over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Om de meisjes te steunen, werken mentoren en maatschappelijke organisaties ook binnenin de gemeenschappen en worden sessies gehouden met gemeenschaps- en religieuze leiders en met de moeders, vaders, broers en echtgenoten van de meisjes. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld ter ondersteuning van de belangrijkste volwassenen die een voorname rol spelen in het leven van de meisjes.

Wij hebben 10 organisaties geselecteerd die al in de Chittagong Hill Tracts (CHT) werkzaam zijn om dit programma te helpen uitvoeren. Er worden opleiding en coaching aangeboden, met technische voorlichting rondom seksuele gezondheid en reproductieve rechten, menstruele gezondheid, programmabeheer en financieel beheer.

Gezien het hoge geweldsniveau in het gebied, richten wij ons ook tot plaatselijke dienstverleners om de specifieke behoeften van de meisjes te ondersteunen en om gevallen van op geslacht gebaseerd geweld te identificeren en te melden.

Impact op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Het Our Lives, Our Health, Our Futures-programma draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs):

  • Doel 5: Gendergelijkheid - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
  • Doel 6: Schoon water en sanitair - Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
  • Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Aanpak van het programma

Dit programma is ontwikkeld op basis van een op vrouwen gerichte aanpak. Het doel is dat elke activiteit ten goede komt aan de meisjes en jonge vrouwen in de Chittagong Hill Tracts. We werken rechtstreeks met de meisjes, betrekken hen bij de poortwachters en sleutelfiguren in hun families, bouwen aan bewustwording en vraag naar veilige en onderdak biedende faciliteiten en werken aan een betere aanpak van gendergerelateerd geweld.

Simavi is een partnerschap aangegaan met lokale organisaties die ook in deze aanpak zijn getraind. De nadruk ligt ook op het versterken van inheemse organisaties, door vrouwen geleide organisaties en de kritische groepen die zich al inzetten voor de ondersteuning van vrouwen en meisjes in de Chittagong Hill Tracts (CHT). Dit soort partnerschappen vergroot ook de duurzaamheid van ons werk en de impact ervan op de levens van de meisjes in deze gemeenschappen.

Budget: € 5,560,000 (€5,000,000 van EU en €560,000 eigen bijdrage Simavi), Simavi budget: € 2,270,540, duur: 5 jaar, locatie: Bangladesh

Supporter van het programma

Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

Paula Lopera
Paula Lopera
E-mail me
Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer