Watershed – empowering citizens

Project: Oeganda, Kenia, Ghana en Bangladesh, 2016 — 2020

Het verbeteren van diensten op het gebied van water, wc’s en hygiëne in gebieden waar weinig of gebrekkige waterbronnen zijn.

Valentine Mombafi, Kenia

Over het Watershed-project

Watershed zorgt voor verbeteringen in het bestuur en het beheer van diensten op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, alsmede van de watervoorraden waarvan zij gebruik maken. Het Watershed empowering citizens-programma is een strategisch partnerschap met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en IRC, Simavi, Wetlands International en Akvo.

Doelstellingen van het programma

Het doel van dit programma is een beter bestuur van de WASH-sector dat rekening houdt met de belangen van gemarginaliseerde groepen. Dit betekent:

  • dat wij in de landen waar wij werken, bekwame gemeenschapsorganisaties en hun netwerken effectief zien lobbyen voor de verwezenlijking van het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen;
  • dat gemeenschappen en burgers in staat zijn en goed georganiseerd zijn om hun rechten op water en sanitaire voorzieningen op te eisen en aan tafel te zitten als het gaat om besluitvorming over WASH-planning en -budgettering;
  • en ten slotte, dat het wereldwijde maatschappelijk middenveld effectief de vervulling van het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen en een adequate en duurzame toewijzing van watervoorraden eist.

Impact op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Het Watershed-programma draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs):

  • Doel 6: Schoon water en sanitair - Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Aanpak van het programma

In de meeste landen ligt de nadruk op versterking van de capaciteit voor beleidsbeïnvloeding om de belangrijkste uitdagingen bij de planning, uitvoering en regulering van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) en waterzekerheid vast te stellen en passende budgetteringsprocessen te ontwikkelen.

Partners

De uitvoerende partners werken aan de bewustmaking van overheidsprocessen en de rechten, rollen en verantwoordelijkheden van burgers om de overheid en dienstverleners ter verantwoording te roepen.

Budget: €16,336,000, Simavi budget: €4,268,000, Duur: 5 jaar, Locatie: Bangladesh, Ghana, Kenia en Oeganda

Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

Paula Lopera
Paula Lopera
E-mail me
Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer