WASH First - 1 jaar COVID-19

Artikel: 24.03.21, Ethiopië, Oeganda, Rwanda, Kenia, Mozambique en Indonesië

De verwoestende impact van COVID-19 op meisjes en vrouwen; van banenverlies tot gender-gerelateerd geweld, COVID-19 schaadt meisjes en vrouwen over de hele wereld.

De pandemie heeft wereldwijd niet alleen impact op de gezondheid. Vooral meisjes en vrouwen hebben te maken gekregen met allerlei negatieve sociale en economische gevolgen. Simavi en haar partners proberen de situatie te verbeteren met het WASH First project in Ethiopië, Oeganda, Rwanda, Kenia, Mozambique en Indonesië.

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is het afgelopen jaar in veel landen groter geworden. De scholen zijn in een groot deel van de wereld kort of lang dicht geweest en meer moeders dan vaders hebben in die perioden de extra zorg voor de kinderen op zich genomen. Hierdoor hebben minder vrouwen betaald werk kunnen doen en zijn ze afhankelijker geworden van mannen. Geschat wordt dat in 2021, nog eens 96 miljoen mensen in extreme armoede moeten leven waarvan het merendeel meisjes en vrouwen zijn.

De schaduwpandemie

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben een op de drie vrouwen wereldwijd in hun leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Dat is alleen maar erger geworden door de lockdowns, schoolsluitingen én de economische gevolgen van de pandemie. Dat uitte zich in Kenia in maar liefst 48,6% meer huiselijk geweld, inclusief seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen. Daarbij, zijn meisjes en vrouwen vaak verantwoordelijk voor het halen van water, waarbij ze met name ’s avonds kwetsbaar zijn en het risico lopen mishandeld of verkracht te worden.

Geen kraan en zeep

Het is duidelijk dat deze groep extra geraakt worden door de pandemie. In Nederland kun je je handen zo vaak wassen als je wilt, maar dat is niet overal op de wereld vanzelfsprekend. Als je in een sloppenwijk in Nairobi of Jakarta woont, heb je niet altijd geld om een stuk zeep te kopen of weet je misschien ook niet precies hoe je je het beste tegen het coronavirus moet beschermen. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat een schokkend aantal van 2,2 miljard mensen geen schoon drinkwater heeft en dat 4,2 miljard mensen het zonder schone toiletten moeten doen.

Daarom moeten we juist nu, in de week van Wereldwaterdag (22 maart), aandacht vragen hiervoor. Omdat we allemaal weten dat goede hygiëne zó ontzettend belangrijk is tegen de verspreiding van het coronavirus.

Over WASH First

Op 10 juli 2020 liet Minister Kaag, Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het Nederlandse parlement weten dat € 150 miljoen zou worden uitgetrokken ter ondersteuning van de reactie op de coronaviruspandemie en de sociaaleconomische gevolgen in de meest kwetsbare landen.

Zes miljoen werd toegewezen aan een apart project, WASH First, van het Nederlandse WASH SDG Consortium, waar Simavi de voortrekker van is. Het doel van het project is verdere verspreiding van COVID-19 in gemarginaliseerde landen te voorkomen door bewustmaking en verbeterde toegang tot water, handwaspunten, hygiëne en toiletten.

Met onze partners WASH Alliance International, AMREF, SNV en Plan International Nederland creëren we bewustwording over COVID-19 met gerichte berichten- en communicatiekanalen om de meest risicovolle personen te bereiken, organiseren we informatiebijeenkomsten met de gemeenschappen en verbeteren we de toegang tot veilige handenwasvoorzieningen, hygiëneproducten, waaronder zeep, ontsmettingsmiddelen en menstruatiehygiëneproducten.

Simavi en de consortium partners hopen dat hierdoor COVID-19 niet verder verspreidt in deze landen én dat er vervolgens minder ongelijkheid en geweld tegen vrouwen komt.

Meer informatie over het WASH First project vind je op de website van Simavi. Wil je met een expert praten over onze projecten, neem dan contact op met Klaartje Vest.

Draag bij aan de oplossingen voor de watercrisis.

Doneer