Ritu

Project: Bangladesh, 2015 — 2020

Het verbeteren van de menstruele gezondheid & hygiëne en welzijn van schoolmeisjes tijdens hun menstruatie door ze de juiste informatie te geven, toegang tot geschikte wc’s en biologisch afbreekbaar maandverband.

Bangladesh

Over het Ritu-programma

Ritu is een meisjesnaam en betekent 'seizoen' in het Bengaals. In Bangladesh wordt deze naam ook gebruikt om de menstruatie aan te duiden. Een passende naam voor een programma dat een betere menstruele gezondheid (MH) bij schoolgaande meisjes in Bangladesh wil bevorderen.

Meer dan een vijfde van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Een vrouw brengt gemiddeld zeven jaar van haar leven menstruerend door; menstruatie is dan ook een natuurlijk en wezenlijk onderdeel van de voortplantingscyclus. Het is een essentieel mensenrecht om met voldoende kennis, veiligheid en waardigheid en zonder stigmatisering met de menstruele gezondheid te kunnen omgaan.

Wanneer de menstruatie begint, zijn veel vrouwen en meisjes in een arm milieu hier echter niet goed op voorbereid en ontbreekt het hen aan kennis over andere vormen van bloedverlies. Culturele en religieuze normen rond menstruatie werpen obstakels op voor vrouwen om deel te nemen aan het normale dagelijkse leven, naar school te gaan en te werken, of deel te nemen aan religieuze ceremonieën. 

Bovendien hebben vrouwen en meisjes geen toegang tot de informatie, producten en infrastructuur die nodig zijn om op een waardige manier met menstruatie om te gaan. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid, welzijn en de verwezenlijking van hun rechten.

Vooral adolescente meisjes, en meisjes en vrouwen met een beperking zijn kwetsbaar voor negatieve gevolgen van de menstruatie, waaronder gevolgen voor hun algemene gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Het programma is ontworpen en wordt uitgevoerd door Simavi, RedOrange en TNO (een Nederlands technologie- en onderzoeksbedrijf) en wordt gefinancierd door de Koninklijke Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden.

Feit:

Elke dag menstrueren 800 miljoen mensen

Ongeveer 500 miljoen vrouwen hebben niet de middelen om hun menstruatie te managen

Een vrouw brengt gemiddeld zeven jaar van haar leven menstruerend door

Doelstellingen & resultaten van het Ritu-project

Het doel van Ritu is verbetering van de menstruele hygiëne en het daarmee samenhangende welzijn van meisjes tussen 10 en 13 jaar in Netrakona, Bangladesh. De specifieke resultaten van het programma zijn:

  • Meer kennis en verbeterde attitudes en praktijken inzake menstruele hygiëne bij meisjes, jongens, mannen en vrouwen.
  • Meer inzet van de regering en de burgermaatschappij in Bangladesh voor het beheer van de menstruele hygiëne.
  • Vrouwen en meisjes hebben toegang tot betere faciliteiten op scholen om hun menstruatie te managen en betaalbaar (biologisch afbreekbaar) maandverband.
Sadiya Afrin Jeli 'Eerst schaamde ik mij om met anderen over mijn menstruatie te praten. Nu heb ik meer zelfvertrouwen om over menstruatie te praten en bespreek ik openlijk menstruatieproblemen.'
Quazi Robiul Alam 'We hebben veel geleerd met het project en de evaluatie toonde aan dat we een positieve invloed hebben gehad op de menstruele gezondheid van de meisjes.'

Aanpak van het programma

Het Ritu-programma bestaat uit drie hoofdonderdelen:

  1. de maatregelen in Netrakona die direct gericht zijn op schoolmeisjes
  2. een nationale communicatie- en voorlichtingscampagne
  3. de ontwikkeling van een biologisch afbreekbaar maandverband. 

Het programma startte met een beginfase van zes maanden, die ons de gelegenheid bood de bestaande rigoureuze gegevens over het menstruatiegezondheidsprogramma in Bangladesh en op mondiaal niveau te raadplegen. 

Op basis van deze informatie werden gaten vastgesteld die werden gebruikt om ons formatief onderzoek op te zetten. Op basis van de verzamelde informatie werd de definitieve combinatie verder gedefinieerd in een reeks workshops met de partners en met de steun van het Impact Centre Erasmus University.

Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

Dapheen oeganda wash sdg
Dapheen Oeganda

Werk samen met ons aan een basis voor meisjes en vrouwen.

Doneer