Eindresultaat COP28 stelt teleur als het gaat om het afbouwen van fossiel en klimaatadaptatie

Artikel: 13.12.23, Dubai

Bijna 200 landen zijn op de COP28-klimaattop overeengekomen om te beginnen met het ‘afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen’ om de ergste klimaatverandering te voorkomen.

Hoewel het de eerste deal in zijn soort is die het einde van het olietijdperk inluidt, spoort het landen niet aan zich hier hard aan te committeren en bevat het een litanie aan mazen in de wet, zegt beleids- en belangenbehartiger Esin Erdoğan van Simavi.

‘Voor gemeenschappen in klimaatgevoelige gebieden die nu al worden geteisterd door overstromingen, droogte en orkanen, en die de minste middelen hebben om zich aan te passen, is dit op zijn zachtst gezegd een teleurstellend resultaat.’

Sultan Al Jaber, COP28 President, and anderen onstage tijdens de Closing Plenary van de UN Climate Change Conference COP28. Foto: COP28 / Christopher Pike

Gebrek aan ambitieuze doelstellingen en financiële middelen

Ze is ook teleurgesteld over het gebrek aan ambitieuze kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen en afdoende financiering voor de Global Goal on Adaptation. ‘Het Adaptation Gap-rapport herinnerde ons eraan dat investeringen 10 tot 18 keer hoger zouden moeten zijn dan de huidige niveaus, maar we zijn nog ver verwijderd van het bereiken van dit doel. Ook wordt het belang om adaptatiemaatregelen inclusief te laten zijn met bijzondere aandacht voor gendergelijkheid en mensenrechten, niet voldoende weerspiegeld in de resultaten van de onderhandelingen.”

Laten we de behoeften van de meest kwetsbare landen niet vergeten

Des te belangrijker is het dat we de landen, die nu aan de slag moeten met het vertalen van de doelen in nationaal beleid en investeringen, nauwlettend volgen, zegt Erdoğan. 'Laten we ervoor zorgen dat we de behoeften van de meest kwetsbare landen en eilandstaten, die de afgelopen twee weken zo hard hebben gestreden, niet vergeten. We verlaten Dubai niet gerustgesteld als het gaat om klimaatadaptatie, het uitfaseren van fossiele brandstoffen, en het klimaatschadefonds. We blijven daarom doorvechten op basis van de resultaten die we samen hebben bereikt. Dat begint vandaag.'

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer