Allianties en samenwerkingsverbanden

Akvo
Akvo helpt ontwikkelingsorganisaties via internet en mobiele services, zodat internationale samenwerking en werkzaamheden effectiever en transparanter kunnen verlopen. Via een een online platform kunnen partners hun projecten visualiseren en de voortgang tonen. Akvo is een partner in de Nederlandse WASH Alliantie.

AMREF Flying Doctors
Amref Flying Doctors werkt aan een betere gezondheid van kwetsbare mensen in Afrika. Wij zijn partners in de Nederlandse WASH Alliantie, SRGR Alliantie en de Youth Empowerment Alliantie.

Aqua for All
Aqua for All werkt aan een wereld waarin world in iedereen toegang heeft tot schoon water en goede sanitaire voorzieningen.

ASN Bank
De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economische handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld. Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken.

Berenschot
Management adviesbureau Berenschot heeft ervaring in het organiseren van projecten in complexe omgevingen, ook in Afrika.

Both Ends
Both ENDS werkt aan een duurzame toekomst voor onze planeet. Ze doen dit door het identificeren en versterken van maatschappelijke organisaties, vooral in ontwikkelingslanden om zo tot duurzame antwoorden op milieu- en armoede-gerelateerde onderwerpen te komen. Both Ends is een partner in de Nederlandse WASH Alliantie.

Child Helpline International 
Child Helpline International is een wereldwijd netwerk van kindertelefoons die worden ingezet als instrument voor kinderbescherming.

CHOICE
CHOICE is een jongerenorganisatie die pleit voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) voor jongeren wereldwijd. CHOICE is een naast een partner in de SRGR Alliantie ook een partner in de Youth Empowerment Alliantie.

Cordaid
Cordaid creëert kansen voor de allerarmste, de kwetsbare en de uitgesloten mensen ongeacht hun religie of afkomst. 

Dance4life
Dance4life werkt samen met jongeren aan een wereld zonder aids. Ze doen dit door middel van seksuele voorlichting, en maken gebruik van muziek en dans om jongeren te betrekken en inspireren. Dance4Life is een partner in zowel de SRGR Alliantie als de Youth Empowerment Alliantie.

Edukans
Edukans werkt aan meer scholen, schoolbanken, schoolborden, meer boeken en leraren in ontwikkelingslanden door onderwijsprojecten van betrouwbare, lokale partnerorganisaties te steunen en Nederlandse scholieren, studenten en docenten bij internationale samenwerking te betrekken.

End Water Poverty
End Water Poverty is een wereldwijd netwerk van organisaties en pleit voor universele toegang tot schoon water, hygiëne en sanitatie voor iedereen.

ETC
ETC heeft als doel het culturele en ecologische diversiteit op duurzame wijze te bevorderen en zet zich tevens in voor mensenrechten, zoals het bevorderen van gender gelijkheid. ETC is een partner in de Nederlandse WASH Alliantie.

Healthy Entrepeneurs
Healthy Entrepeneurs zet een netwerk op van micro-franchise ondernemers die lokaal medicijnen en gezondheidsproducten beschikbaar stellen. Hiermee willen zij lage- en midden inkomensfamilies in afgelegen gebieden toegang bieden tot betrouwbare en betaalbare essentiële medicijnen en andere health impact producten.

ICCO
ICCO is een interkerkelijk samenwerkingsverband die werkt aan een rechtvaardige wereld zonder armoede. ICCO is een partner in de Nederlandse WASH Alliantie.

International Planned Parenthood Federation (IPPF) 
IPPF geeft een stem aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en wil de toegang tot levensreddende services en programma’s vergroten, zodat zij een waardig bestaan kunnen opbouwen. IPPF is een partner in de Youth Empowerment Alliantie.

IRC
IRC is een internationale denktank. Ze werken samen met overheden, NGO’s, ondernemers en mensen overal ter wereld om oplossingen te vinden voor problematiek omtrent water, sanitatie en hygiëne. IRC is een partner in de Nederlandse WASH Alliantie.

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)
Het is de missie van de KNVB om voetbal aantrekkelijk, toegankelijk en plezierig te maken en houden voor zoveel mogelijk mensen.  We werken samen in het Voetbal voor Water-project om (drink)water- en sanitaire voorzieningen te verbeteren op scholen in Afrika. Via het KNVB WorldCoaches-programma wordt op diezelfde scholen kinderen spelenderwijs het belang van goede hygiëne bijgebracht

PRACTICA Foundation
De PRACTICA Foundation ontwikkelt betaalbare technologieën op het gebied van water, sanitair en energie, waarmee de levens van mensen in ontwikkelingslanden verbetert kunnen worden. PRACTICA Foundation is een partner in de Nederlandse WASH Alliantie.

RAIN Foundation
De RAIN Foundation ontwikkelt systemen waarmee regenwater kan worden opgevangen en maakt deze toegankelijk voor mensen om zo te dienen als veilige waterbron. RAIN Foundation is een partner in de Nederlandse WASH Alliantie.

Rijksoverheid
Onder andere het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Ambassade van Indonesië en Ghana verlenen ons subsidie voor verschillende programma’s.

RUAF Foundation
De RUAF Foundation is een expert op het gebied van landbouw in (semi) stedelijke regio’s. RUAF is een partner in de Nederlandse WASH Alliantie.

RutgersWPF
RugtersWPF zet zich in voor de seksuele gezondheid van mensen in Nederland en in het buitenland. Zij zijn Simavi’s partner in de SRGR Alliantie en de Youth Empowerment Alliantie.

Aidsfonds
Aidsfonds biedt zorg, behandeling en mogelijkheden om inkomsten te genereren aan aan mensen met HIV en AIDS. Daarnaast steunen ze initiatieven die helpen HIV/AIDS te voorkomen. Aidsfonds is een partner in de SRGR Alliantie en in de Youth Empowerment Alliantie.

TNO
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie met als missie mensen en kennis te verbinden om zo innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Unicef Nederland
Unicef komt op voor alle kinderen wiens rechten in verdrukking komen.

Vitens Evides International (VEI)
VEI is de not-for-profit buitenlandactiviteit van Evides Waterbedrijf.​ ​De organisatie ondersteunt lokale waterbedrijven in de derde wereld op projectbasis om een structurele verbetering van de drinkwatervoorzieningen te creëren.

WASTE
WASTE is een adviseur op het gebied van stedelijke ontwikkeling en is een partner in de Nederlandse WASH Alliantie.

WaterAid
WaterAid is een internationale organisatie die levens van mensen verbetert door de toegang tot schoon water, hygiëne en sanitatie te verbeteren. Ze zijn onze partner in de Nederlandse WASH Alliantie.

Wetlands International
Wetlands International is een organisatie die wereldwijd werkt aan het onderhouden en herstellen van draslanden zodat hun biodiversiteit behouden blijft en de bewoners gebruik kunnen maken van de middelen die drasland te bieden heeft. Wetlands International is onze partner in de Nederlanse WASH Alliantie.

Witteveen en Bos
Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan tientallen waterprojecten in verschillende Afrikaanse landen. Zij brengen uitgebreide ervaring – variërend van het ontwerpen van waterzuiveringsinstallaties tot het ontwikkelen van algemene plannen voor verbetering van de infrastructuur met zich mee.

Women on Wings
Women on Wings creëert mogelijkheden voor werk voor vrouwen in rurale gebieden in India. Hun doel in om in 2018 een miljoen banen te hebben gecreëerd.

Start de conversatie

Deel dit artikel