Veelgestelde vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen op een rij. Mocht je een andere vraag hebben, neem dan contact met ons op via info@simavi.nl of 088 313 15 00.

Wie is Simavi?

Simavi is een internationale ontwikkelingsorganisatie. Simavi wil  ervoor zorgen dat kwetsbare mensen in arme en minder welvarende landen op basis van goede en volledige informatie zelf kunnen kiezen voor een gezond leven. Een goede gezondheid is namelijk de basis van alles. Alleen als je gezond bent, kun je je sociaal en economisch ontwikkelen, het heft in eigen handen nemen en je dromen najagen. Alleen als je gezond bent, kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin zorgen en de armoedespiraal doorbreken. Dat is waarom Simavi werkt aan een goede gezondheid voor iedereen.

Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam aan de Naritaweg.

Waar werkt Simavi?

Simavi werkt in Afrika en Azië, waar we in totaal in negen landen werken. In Afrika zijn dat: Ghana, Kenia, Malawi, Oeganda en Tanzania. En in Azië is Simavi actief in Bangladesh, India, Indonesië en Nepal.

Hoe is Simavi ontstaan?

Simavi is opgericht in 1925 door twee artsen: dr. Joh. van der Spek en dr. H. Bervoets. De oorspronkelijke missie van Simavi was om hervormde zendingsartsen in het toenmalige Nederlands-Indië te voorzien van medicijnen en instrumenten. De missie, werkwijze en organisatie van Simavi is sinds 1925 geëvolueerd. Vandaag de dag geven we kennis en financiële steun aan lokale initiatieven en projecten die ook door de lokale bevolking zelf worden uitgevoerd.

Hoe werkt Simavi?

Om mensen de kans te geven gezonder te leven, hanteren we een aanpak die bestaat uit drie onderdelen: Ten eerste vergroten we de kennis van mensen, zodat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hun gezondheid en hun lichaam. Ten tweede werken we aan een ondersteunende omgeving, waarin de behoeften en rechten van iedereen worden gerespecteerd door alle betrokkenen. Ten derde zorgen we er voor dat faciliteiten op het gebied van water, hygiëne, toiletten en veilige zwangerschappen voor iedereen beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar zijn, ook op de lange termijn . Iedereen heeft duurzame en kwalitatief goede voorzieningen nodig voor het verbeteren en behouden van zijn of haar gezondheid.

Wat betekent WASH?

WASH staat voor Water, Sanitatie en Hygiëne. WASH is één van de expertisegebieden van Simavi. Door te werken aan toegang tot schoon drinkwater, goede toiletten en verbeterde hygiënische omstandigheden, zorgen we voor een gezonde basis.

Wat betekent SRHR/SRGR?

SRHR staat voor Sexual and Reproductive Health and Rights, in het Nederlands Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. Simavi werkt in ontwikkelingslanden aan gezonde en geplande zwangerschappen en veilige bevallingen. Zo verbeteren we klinieken, dringen we moedersterfte terug en zorgen we voor een gezonde toekomst van moeder en kind.

Helpt de aanpak van Simavi?

De enige manier om te zorgen voor blijvende veranderingen, is door duurzaam te investeren in gezondheid. Wij geloven dat twee factoren van essentieel belang zijn voor een goede gezondheid en welzijn :  seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR)  en veilig drinkwater, hygiëne en schone toiletten  water, sanitatie en hygiëne (WASH). Om kwetsbare groepen, met name vrouwen en meisjes, in staat te stellen een gezond leven te leiden, stimuleren wij ze om:

•    hun dagelijkse hygiëne te verbeteren, door gebruik te maken van duurzame voorzieningen  voor drinkwater en sanitatie, en
•    geïnformeerde beslissingen te nemen over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

…uit vrije wil en zonder discriminatie of geweld.

Elk programma van Simavi wordt volgens onze Theory of Change  opgezet, waardoor we zorgen voor blijvende resultaten. We meten deze resultaten met behulp van ons Monitoring & Evaluatie systeem.

Hoe komt Simavi aan geld?

Simavi ontvangt via verschillende wegen geld. Zo zijn er baten uit eigen fondsenwerving, baten uit acties door particulieren en bedrijven en ontvangt Simavi subsidies van overheden.

Hoe weet ik dat bij Simavi het geld goed terecht komt?

Van iedere euro die Simavi uitgaf in 2016 ging 91 cent naar onze doelstelling: een gezonde basis voor iedereen. Er ging 4.5 eurocent naar werving van nieuwe fondsen en 4.5 eurocent werd besteed aan algemene organisatiekosten. Onze financiën zijn openbaar en terug te zien in ons jaarverslag. Simavi is houder van het CBF keurmerk en ANBI en ISO gecertificeerd.

Ontvangt Simavi steun van de Nederlandse overheid?

Ja. Simavi is betrokken bij een aantal allianties die overheidssubsidies ontvangen, waaronder de Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) alliantie, en de Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) alliantie.

Beschikt Simavi over het CBF-keurmerk?

Simavi is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

Is Simavi aangemerkt als ANBI?

Simavi is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons fiscaal nummer / RSIN nummer is 0010.17.603.
Ook onze zusterstichtingen ZIEN en NFICH zijn aangemerkt als ANBI. De RSIN nummers van deze stichtingen zijn respectievelijk 8003.40.607 en 8034.81.172

Wat is het salaris van de directeur van Simavi?

Een veel gestelde vraag aan goede doelen is hoe hoog het salaris van de directeur is. Het jaarsalaris van de algemeen directeur van Simavi, Ariette Brouwer, was 99.910 euro in 2016.

Dit salaris is vastgesteld volgens richtlijnen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), waar lidorganisaties zich aan moeten houden. Het salaris houdt rekening met de zwaarte en complexiteit van de functie: Simavi is een internationale non-profit organisatie die werkzaam is in negen landen. Onze algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de besteding van ruim 16 miljoen euro (boekjaar 2016) en de resultaten van alle programma’s in Afrika en Azië.

Hoe beheert en besteedt Simavi haar vermogen?

Het geld dat wij van donateurs en subsidiegevers ontvangen voor ons werk, wordt zorgvuldig beheert en besteedt. Het jaarverslag geeft inzicht in de samenstelling van ons vermogen. Het beheer van ons vermogen is gericht op veiligheid en continuïteit.
Nog niet bestede middelen worden niet belegd maar alleen op (spaar)rekeningen bij Nederlandse banken aangehouden. Om de continuïteit te waarborgen heeft Simavi een continuïteitsreserve gevormd. De noodzakelijke omvang van deze reserve wordt jaarlijks beoordeeld en is passend  – niet te klein en niet te groot- voor de omvang en activiteiten van Simavi.
Alle middelen worden besteed aan de doeleinden waarvoor zij worden ontvangen. Middelen die bestemd zijn voor programma’s en projecten die meerdere jaren lopen, worden ondergebracht in geoormerkte reserves en fondsen, zodat er steeds voldoende geld beschikbaar is om deze programma’s en projecten volledig te kunnen uitvoeren.

Kan ik vrijwilliger worden bij Simavi?

Simavi is altijd op zoek naar vrijwilligers voor diverse werkzaamheden! Wilt u als vrijwilliger voor ons aan de slag, neem dan contact op met Kitty Schoenmaker via kitty.schoenmaker@simavi.nl of 088 313 15 31. Samen kunnen we dan kijken wat uw en onze wensen zijn.

Regelmatig krijgen we de vraag of het mogelijk is om voor of via Simavi in het buitenland te werken. Dit is helaas niet mogelijk. Wij geven alleen steun aan onze projectpartners, die daarmee – met de lokale bevolking – het project zelf opzetten en uitvoeren. Wilt u aan de slag in het buitenland, kijk dan eens op de websites van OneWorldSNVVSO.

Kan ik werken bij Simavi?

Simavi heeft regelmatig nieuwe vacatures. Kijk voor een actueel aanbod op onze vacaturepagina.

Kan ik Simavi steunen?

Simavi is trots op de enorme steun die we ieder jaar weer ontvangen van donateurs, particulieren, schoolkinderen, instellingen, bedrijven, en anderen. Ook u kunt ons steunen en samen met Simavi een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen in achtergestelde gebieden in ontwikkelingslanden. U kunt hier online doneren een eigen actie starten via onze Kom in Actie pagina of een bedrag overmaken naar:  IBAN  NL37ABNA0561235104 t.n.v. Stichting Simavi.

Waar kan ik het jaarverslag vinden?

Het meest recente jaarverslag is hier te vinden. Ieder jaar verschijnt in mei het nieuwste jaarverslag.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van Simavi’s werk?

Middels onze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van het nieuws omtrent Simavi. U krijgt informatie over binnenland, zoals onze evenementen en acties. Ook ontvangt u informatie over projecten en verhalen uit het buitenland, ontwikkelingen binnen onze programma’s en onze diverse allianties, zoals WASH en SRGR, en samenwerkingen met zakelijke partners en vermogensfondsen. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Wat is het bezoekadres van Simavi?

Het kantoor van Simavi is gevestigd aan de Naritaweg 135 te Amsterdam. Ga je bij Simavi op bezoek, bekijk dan de routebeschrijving.

Waarom geeft Simavi geld uit aan reclame?

Simavi, kan net als andere goede doelen, advertentieruimte tegen sterk gereduceerde tarieven inkopen. Als wij Simavi niet onder de aandacht zouden brengen, raken we onbekend. En onbekend maakt onbemind. Dat komt uiteindelijk niet ten goede aan onze doelstelling: een gezonde basis voor iedereen.

Van iedere euro die Simavi uitgeeft in 2016 gaat 91 cent naar onze doelstelling. Er gaat 4.5 eurocent naar werving van nieuwe fondsen en 4.5 eurocent wordt besteed aan algemene organisatiekosten. Al onze financiën zijn openbaar en terug te zien in ons jaarverslag.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke informatie tenzij u ons hiervoor specifiek toestemming geeft.

Voldoet jullie website aan de privacyrichtlijnen met betrekking tot cookies?

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Stichting Simavi) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe is het toezicht op Simavi geregeld?

Het interne toezicht van Simavi is geregeld in onze statuten. De dagelijkse leiding is in handen van onze directeur Mw. Ariette Brouwer. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 toezicht houders. Zij zien toe op de uitvoering van het beleid. Jaarlijks brengen zijn verslag uit van hun activiteiten, deze zijn terug te vinden in het jaarverslag van Simavi. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werk voor Simavi.

Waarop zijn de salarissen van de medewerkers gebaseerd?

Simavi heeft een geformaliseerde salarisregeling. De functies van de medewerkers zijn, op basis van functiezwaarte, ingedeeld in functiegroepen. Deze functiegroepen zijn gekoppeld aan salarisschalen. De functiegroepen zijn tot stand gekomen middels een objectieve meetmethode door een onafhankelijk bureau (Human Capital Group). Uit onderzoek is gebleken dat het salarisniveau van onze medewerkers rond het gemiddelde van de sector liggen en marktconform zijn. Dit onderzoek is in 2016 in opdracht van  Goede Doelen Nederland uitgevoerd door de Human Capital Group.

Is je vraag niet beantwoord?

Mocht je vraag niet beantwoord zijn met deze FAQ, neem dan contact met ons op via info@simavi.nl of 088 313 15 00.

Start de conversatie

Deel dit artikel