Quick read

Waarom zou u een testament opstellen?

Het geeft een rustig en fijn gevoel als u weet dat alles goed is geregeld voor uw nabestaanden. Zonder testament bepaalt de wet naar wie uw bezittingen gaan na uw overlijden. Heeft u dit liever zelf in de hand, dan is het verstandig vast na te denken over uw nalatenschap. Hieronder vindt u nog 10 redenen om een testament op te maken of te wijzigen.

 

De wettelijke verdeling aanpassen
De wettelijke verdeling geldt voor getrouwde partners met kinderen zonder testament. Door een testament te maken kunt u de wettelijke verdeling naar uw eigen situatie aanpassen.

Erfbelasting uitstellen of besparen
Een testament is van invloed op het uitstellen of besparen van erfbelasting die erfgenamen moeten betalen. Bij het kiezen van een geschikte testamentvorm wordt rekening gehouden met welke keuze u over de erfbelasting maakt.

Uitsluitingsclausule
Met een uitsluitingsclausule voorkomt u dat degene die van u geërfd heeft uw erfenis moet delen met zijn ex-partner als hij/zij zou gaan scheiden.

Voordeel voor kleinkinderen
Met het opnemen van een legaat aan kleinkinderen kunt u bijna altijd besparing van erfbelasting bereiken.

Executeur aanstellen
Een executeur regelt de administratieve afwikkeling van uw erfenis, zoals het opzeggen van abonnementen, het doen van belastingaangifte en het betalen van rekeningen. Dit is praktisch, vooral als er meerdere erfgenamen zijn. Een executeur moet in een testament worden aangesteld.

Andere erfgenamen aanwijzen
Als iemand overlijdt die geen testament gemaakt heeft, regelt de wet wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis wordt verdeeld. Als u bijvoorbeeld geld aan een goed doel wilt nalaten, moet hiervoor een testament worden gemaakt.

Testament verouderd
Omdat het erfrecht in 2003 ingrijpend is gewijzigd en ook de wet die de erfbelastingen regelt in 2010 is gewijzigd, zien we dat oudere testamenten anders kunnen uitpakken dan bij het maken van het testament was bedoeld.

AWBZ-clausule
In uw testament kunt u de clausule opnemen die ervoor zorgt dat de kinderen hun erfdeel krijgen als de achtergebleven ouder in een AWBZ-instelling wordt opgenomen. Hiermee voorkomt u dat de achtergebleven ouder de erfenis van de kinderen moet ‘opeten’.

Bedrijfsopvolger aanwijzen
Door het overlijden van een ondernemer kan een bedrijf in handen komen van erfgenamen die geen verstand hebben van ondernemen. Met een goed testament en misschien wat aanvullende maatregelen kunt u veel problemen voorkomen.

Nederlands recht voor buitenlandse bezittingen
Heeft u zowel bezittingen in Nederland als in het buitenland? Het is in veel gevallen handig als het testament dat u in Nederland maakt ook in het buitenland geldt.

Start de conversatie

Deel dit artikel

Quick reads

Een quick read is een kort artikel over een actueel onderwerp dat te maken heeft met onze aanpak.

Meer ‘quick reads’ Lees volgende quick read