Geen waterputten? 4 Dingen die je zullen je verrassen over Simavi

Artikel: 30.07.23, Nederland, Wendy Klaasse

Je kent Simavi waarschijnlijk als organisatie die zich hard maakt voor de toegang voor vrouwen en meisjes tot veilig drinkwater en een toilet en een gelijke behandeling. Toch is dat lang niet alles wat er te vertellen is over Simavi  en zullen sommige dingen je verrassen. Wist je bijvoorbeeld dat we in principe geen waterputten slaan en altijd werken met FIETS?

Wist je dat... Simavi ook werkt met mannen?

Een glaasje water? Gewoon de kraan opendraaien, toch? Dat is zeker niet overal vanzelfsprekend en dat is vooral voor vrouwen en meisjes slecht nieuws. Want in 8 op de 10 huishoudens zonder wateraansluiting zijn zij verantwoordelijk voor het (drink)water van het gezin. 

Dat betekent niet alleen uren sjouwen met jerrycans om water te halen, maar ook dat er minder tot geen tijd overblijft voor school of werk. Daarom werkt Simavi specifiek aan projecten die duurzame toegang tot water voor vrouwen en meisjes garanderen. Daar betrekken we juist ook vaders, broers, echtgenoten en mannelijke gemeenschapsleden bij.

Mannen die opkomen voor vrouwenrechten zijn een stap voorwaarts als het gaat om gendergelijkheid

Het betrekken van mannen en jongens is vaak een essentieel deel van onze projecten. Het is noodzakelijk om hen deel van de oplossing te maken. Zij spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van het werk dat er in de gemeenschappen wordt gedaan, en bij het beschermen en ondersteunen van de rechten van vrouwen en meisjes.

Loan Liem, was als senior programme manager en consultant bij Simavi betrokken bij More than Brides, een project tegen kindhuwelijken. ‘We hebben in dit project de broers en vrienden van de meisjes actief aangesproken en betrokken. Mannen die vrouwen serieus nemen en opkomen voor hun rechten zijn een grote stap voorwaarts als het gaat om empowerment van vrouwen en gendergelijkheid. Samen uitspreken levert een nog sterkere boodschap op.'

Dat mannen taboes kunnen doorbreken of pleitbezorger kunnen zijn van vrouwenrechten bewijst ook Donatus Dula, beter bekend als Domi uit Lembata (Indonesië). Hij kwam bij het Perfect Fit project als programmacoördinator en werd al snel bekend als "Domi Pembalut" (Domi Padman) omdat hij altijd herbruikbare menstruatiepads bij zich heeft om mensen voor te lichten over menstruele en seksuele & reproductieve gezondheid. Hij realiseert zich dat het, om het menstruatietaboe in Indonesië te doorbreken, cruciaal is dat mannen betrokken worden bij het bevorderen van menstruele gezondheid en dat vrouwenzaken prioriteit krijgen.

Donatus Dula, beter bekend als Domi.

Wist je dat... Simavi niet als doel heeft om waterputten te slaan? 

Simavi’s aanpak voor écht duurzame toegang tot veilig water en toiletten is veel breder dan het slaan van waterputten of het installeren van toiletten.

Wat doen we dan wel? We werken aan langdurige oplossingen waarbij we de hele gemeenschap betrekken. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor vrouwvriendelijke wetten door te lobbyen bij overheden, werken we aan economische onafhankelijkheid van vrouwen (en steunen we vrouwen om zich als ondernemer op het gebied van veilig drinkwater te vestigen) en laten we zien dat de positie van vrouwen centraal moet staan in het klimaatbeleid. Dat doen we niet allemaal zelf als Nederlandse organisatie, maar met behulp van tientallen lokale partnerorganisaties, die de lokale situatie het beste kennen.

Overtuigende lobby in Bangladesh

Lobbyen bij lokale overheden is een belangrijk onderdeel van ons werk. Water is namelijk een mensenrecht en overheden hebben de verplichting om schoon water toegankelijk te maken voor een betaalbare prijs.

Voor Mahmuda Begum uit Bangladesh zorgde lobby voor stromend water vlakbij huis. Zij, en vele vrouwen met haar, waren gedwongen om minstens anderhalf uur te lopen voor water uit een vervuilde bron. Hiervoor moest ze een gevaarlijke snelweg oversteken en door het vervuilde water werden haar kinderen vatbaarder voor besmettelijke ziekten, zoals cholera, dysenterie, diarree en tyfus.

Als onderdeel van het WASH SDG WAI-subprogramma van Simavi in Bangladesh werden belanghebbenden op alle niveaus betrokken bij het watergebrek. Van gemeenschaps- tot gemeenteniveau. Uiteindelijk installeerde het gemeentebestuur een goed bereikbaar waterpunt, met veilig drinkwater. Sindsdien zijn Mahumuda en haar kinderen gezonder en gebruikt ze de gewonnen tijd voor veeteelt en landbouw.

Mahmuda bij het nieuwe waterpunt

Wist je dat... Simavi niet alleen in Afrika en Azië werkt, maar ook van zich laat horen in Australië of de Verenigde Staten?

Simavi werkt samen met partners aan projecten in 10 landen in Afrika en Azië en onze kantoren staan in Bangladesh, Kenia, Nepal, Nederland en Oeganda. Maar als het gaat om de belangen van vrouwen en meisjes zijn we wereldwijd actief.

Van menstruatie-armoede tot VN Water Conferentie

Zo bezocht onze collega Angelina Yusridar Mustafa in Brisbane het Global Period Poverty Forum om netwerken te bouwen en samen met andere partijen het wereldwijde probleem van menstruatie-armoede en het taboe op menstruatie aan te pakken. ‘Een ding dat ik tijdens het Global Period Poverty Forum heb geleerd’, zegt Angelina, ‘is dat ondanks vele inspanningen om jonge mensen voor te lichten over menstruele gezondheid, het stigma blijft bestaan. Om dit te veranderen, moeten we coalities bouwen, een krachtige lobby voeren en hebben we zakelijke betrokkenheid nodig. En we moeten het samen doen.’

Ook zorgen we ervoor dat onze partners een podium krijgen tijdens belangrijke conferenties waar spelers uit de watersector en overheidsvertegenwoordigers samenkomen. Zo bezochten we de VN Water Conferentie in New York met vier van onze partners. De belangrijkste boodschap van Yunia Musaazi van Simavi partner UWASNET op de conferentie was over de rol van gender in waterprogramma’s: 'Die moet geprioriteerd worden. In Oeganda is er al een wet die voorschrijft dat in elke Water User Committee de helft van de leden vrouw is, en dat van de drie topposities er ten minste één naar een vrouw moet gaan. Maar in de praktijk wordt dat nauwelijks gehandhaafd.'

Groepsfoto gemaakt tijdens het Global Period Poverty Forum met hierop Simavicollega Angelina (de derde van rechts op de eerste rij)

Wist je dat... we altijd werken met FIETS? 

Bij Simavi gaan we niet voor tijdelijke of kortetermijnoplossingen. We gaan voor een duurzame en blijvende positieve impact op de levens van vrouwen en meisjes. En om te zorgen dat al onze programma’s daaraan voldoen, gebruiken we FIETS. En FIETS is geen tweewieler. Het staat voor financiële, institutionele, ecologische, technologische en sociale duurzaamheid. Alleen projecten die voldoen aan al deze criteria, gelden als duurzaam. 

En, zegt Sandra van Soelen, die als programmamanager bij Simavi werkt: ‘We gebruiken FIETS al jaren in onze WASH-programma's (water, sanitatie en hygiëne). Het helpt ons om met onze partners en de lokale gemeenschappen zelf na te denken over duurzame oplossingen, die kunnen worden voortgezet na afloop van het programma. Ons doel is om een duurzaam systeem op te zetten waarin verschillende stakeholders hun verantwoordelijkheid nemen zodat dit systeem duurzame water- en toiletvoorzieningen oplevert, die op de juiste manier worden gebruikt en onderhouden.’

Wat betekent FIETS in de praktijk? 

Financiële duurzaamheid voorkomt dat er binnen gemeenschappen structurele afhankelijkheid van gedoneerd geld ontstaat. We doen dit door: het opzetten van lokale betalingssystemen, het werken vanuit businessmodellen, het betrekken van het lokale bedrijfsleven en het mobiliseren van overheidsbudget.

Met institutionele duurzaamheid zorgen we dat betrokkenen (van overheden tot private leveranciers en gemeenschappen) op alle niveaus goed op de hoogte zijn van hun eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Om ervoor te zorgen dat oplossingen goed voor mens en milieu zijn kijken we naar het grotere, natuurlijke geheel waarin ze worden geïmplementeerd. We noemen dat ecologische duurzaamheid. In het geval van water- en toiletvoorzieningen betekent dit bijvoorbeeld dat we gebruikmaken van bestaande en hernieuwbare waterbronnen en deze op een duurzame manier gebruiken. Dat houdt in dat we bestaande waterbronnen niet willen uitputten door niet meer water uit bronnen te halen dan de bron zelf kan produceren. En dat we er ook voor zorgen dat er voldoende water in het systeem zit. Denk bijvoorbeeld aan het zorgen dat er geen eucalyptusbomen worden geplant dichtbij een waterbron, want die zou al het water uit de grond halen.

Met technologische duurzaamheid garanderen we dat oplossingen langdurig meegaan en lokaal kunnen worden onderhouden. Zo werken we met lokale technieken en hardware. Door gebruik te maken van hardware die in de lokale economie beschikbaar is, voorkomen we bijvoorbeeld dat onderdelen uit Europa moeten worden geïmporteerd. En zorgen we dat lokale mecaniciens de techniek begrijpen en worden getraind.

Sociale duurzaamheid betekent dat geldende sociale normen worden gerespecteerd en ons werk inspeelt op de specifieke lokale eisen en behoeften. Wel is het voor ons belangrijk dat een ieders mensenrecht op water en sanitatie wordt gewaardborgd (sociale inclusie) en dat vrouwen gelijke kansen krijgen. Dus mochten de geldende normen een belemmering zijn voor die sociale inclusie of gelijke kansen, dan proberen we die te doorbreken door in gesprek te gaan en te werken aan bewustwording. We doen dit bijvoorbeeld door te zorgen dat vrouwen een stem krijgen in waterbesluitvorming of door met gemeenschappen traditionele rolverdelingen binnen het huishouden te doorbreken.

De geschiedenis van Simavi

Simavi zag op 30 juli 1925 het levenslicht. Twee Nederlandse artsen op Midden-Java kwamen op het idee om medicijnen, instrumenten en apparatuur te verschepen naar Indonesië ter ondersteuning van de Nederlandse artsen die daar destijds werkten. Inmiddels - bijna honderd jaar later - heeft Simavi zich ontwikkeld tot een internationale organisatie met projecten in tien verschillende landen in Afrika en Azië.

De Nederlandse artsen en schepen hebben plaatsgemaakt voor samenwerking met lokale partners en het geven van steun aan lokale initiatieven, die ook lokaal worden geleid en uitgevoerd. En het pleiten voor meer gelijkheid en klimaatrechtvaardigheid voor vrouwen en meisjes in kwetsbare gemeenschappen.

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar Simavi, schrijf je dan ook in op onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan elke zes weken het laatste nieuws over Simavi en de vrouwen en meisjes met wie we werken.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer